Chrast připravuje rozšíření mateřské školy. Kraj opravu silnice do Hrochova Týnce

Chrudimsko – Aktuální investiční záměry města Chrast byly hlavním tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického se starostou Vojtěchem Krňanským. Tou největší připravovanou investicí je rozšíření mateřské školky v předpokládané hodnotě 166 milionů korun včetně daně, z čehož 90 milionů korun by mohlo město získat z dotace. Řeč byla také o plánu kraje na modernizaci silnice II/355 z Chrasti až do Hrochova Týnce.

„Chrast je s ohledem na svoji velikost městem, které je velice aktivní při hledání zdrojů z evropských, státních, ale i krajských dotací a může být svým způsobem příkladem pro další města této velikosti. Tou největší plánovanou investicí je rozšíření mateřské školky, která má dnes kapacitu 118 dětí a po přestavbě by se měla dostat na 160 dětí v sedmi třídách, což by mělo pokrýt poptávku nejen z Chrasti samotné, ale i ze spádové oblasti okolních obcí. Předpokládané náklady před zahájením výběrového řízení jsou 166 milionů korun včetně daně s tím, že dotace by měla dosáhnout 90 milionů korun," uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že kraj plánuje modernizaci silnice II/355 z Chrasti do Hrochova Týnce. „Jedná se o téměř osm kilometrů dlouhý úsek vedoucí od kruhového objezdu v Hrochově Týnci přes Přestavlky, Rosice až po kruhový objezd v Chrasti. V této oblasti se jedná o jednu z našich priorit, jelikož je silnice poměrně intenzivně využívána a její stav je v některých místech hraniční. Navíc se jedná o komunikaci, která výrazně utrpěla během navážení stavebního materiálu při stavbě dálnice D35," vysvětlil hejtman Martin Netolický.

„Za poslední roky se nám podařilo získat z mého pohledu na město naší velikost výrazné množství evropských, národních, ale i krajských dotací. Jen od roku 2019 je to přibližně 100 milionů, a to nepočítáme velkou investiční akci na přestavbu a rozšíření mateřské školky," uvedl starosta Chrasti Vojtěch Krňanský, který také připomněl některé velké investiční akce. „Podařilo se nám dokončit rekonstrukci sportovního stadionu, který je dnes místem pro víceúčelové využití. Zároveň jsme výrazně zkvalitnili zázemí pro výuku v naší základní škole vybudováním nových odborných učeben fyziky, chemie, jazyků, ale také dílen. Dokončili jsme několik akcí v místní části Podlažice včetně vodovodu, chodníků, osvětlení, ale také kanalizace," vyjmenoval některé investiční akce starosta Krňanský, který hejtmana seznámil s dalšími vizemi na rozvoj města včetně budování multifunkčního kulturního a společenského centra.

Pro příští rok plánuje město také stavbu nové hasičské zbrojnice v místní části Chacholice, kde funguje jednotka požární ochrany JPO V. „Chrast podala žádost o dotaci na Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR s tím, že v rámci podpořených projektů vždy po dohodě s hasiči přidáváme naší část dotace stejně, jako tomu je například při pořizování dopravních automobilů. Předpokládaná hodnota stavby je 6,5 milionu korun s tím, že pokud bude žádost podpořena, tak bychom přibližně milion korun mohli uvolnit z krajského rozpočtu," řekl hejtman.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj