Přístavba MŠ Teplého dostala souhlas také od zastupitelů

Pardubice – O přístavbě mateřské školy MŠ Kamarád v ulici Teplého již tento měsíc jednali radní města, kteří tento záměr jednoznačně odsouhlasili. V pondělí přístavbu posvětilo také pardubické zastupitelstvo a mateřská škola se tak rozroste o celkem čtyři nové třídy.

„Jsem rád, že finální investiční záměr včetně řešení financování získal od zastupitelů podporu a my se můžeme posunout k přípravě realizace. Přístavba je nejrychlejší a finančně nejefektivnější řešení, nové kapacity jsou v tomto školském obvodu pro pardubické rodiče potřeba. Stávající dvojpodlažní objekt MŠ Kamarád v současné době disponuje 4 třídami s kapacitou 107 dětí, jež bude díky přístavbě navýšena o dalších sto míst, která budou i vybavením připravena již pro dvouleté děti," informuje náměstek primátora pro ekonomiku, rozpočet a školství Jakub Rychtecký, který investiční záměr zastupitelům předkládal. Nová část objektu bude dle projektu přistavěna ve východní části pozemku, kde se nyní nachází parkoviště, sklad odpadu a je zde průchod do zahrady, přičemž nové parkoviště, které bude zároveň průjezdné, bude umístěno přímo před budovou MŠ.

Stavební úpravy dle návrhu, který pro město připravil Air atelier s.r.o., budou zahrnovat také vylepšení objektu a jeho okolí. Zahrada včetně herních prvků bude upravena, kapacita stravovacího provozu bude navýšena a součástí projektu také je výstavba kanceláří pro pedagogické pracovníky. Pro větší soběstačnost školy bude na střeše vybudována fotovoltaika, která bude pokrývat celou jižní stranu přístavby. Část přístavby, kde se bude nacházet sklad pro kuchyň, bude pro změnu doplněna o zelenou střechu. Stávající budova a přístavba na sobě přitom nebudou nijak konstrukčně závislé, oba objekty však budou provozně propojeny trojicí dodatečně vybouraných průchodů s tím, že skrz jeden průchod bude zachován vstup do zahrady, který budou využívat oba pavilony školky.

Celková výše nákladů by měla dosáhnout zhruba 111 milionů korun včetně DPH. Výdaje budou zčásti pokryty dotací v předpokládané výši téměř 78 milionů korun, kterou bude město prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic