Kraj vypsal výběrové řízení na vybudování reprezentativního sálu na pardubickém zámku

Pardubice – Společenskou část pardubického zámku má podle generelu rozvoje národní kulturní památky tvořit v severním křídle reprezentativní sál se zázemím. Projektová dokumentace je hotová a nyní vypsali radní Pardubického kraje výběrové řízení na dodavatele stavby.

„Na zámku, který je v majetku kraje, nám zbývají ještě dvě velké stavby – společenský sál a návštěvnické centrum. Nyní jsme dali zelenou první z nich, společenskému sálu v předpokládané hodnotě stavební části 157 milionů korun včetně DPH. Vzhledem k závislosti akce na dotačním financování z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie jsme navrhli zvolit postup, kdy bude zhotovitel vyzván k přejímce staveniště až na základě informace o obdržení dotace," sdělil hejtman Martin Netolický.

„Reprezentativní prostory, kterými se v podstatě dokončí rekonstrukce zámeckého paláce, jsou vyprojektovány podle studie ateliéru AI – DESIGN architekty Evy Jiřičné. Realizační dokumentaci pak zpracoval ateliér Masák & Partner. Projekt zahrnuje především velký sál v 3. nadzemním podlaží, který byl v 16. století druhým největším sálem v Čechách po Vladislavském sále v Praze a zjevně se tu odehrávalo setkávání české šlechty s panovníkem. Jeho součástí bude i reprezentativní foyer a zázemí pro catering, šatny a hygienické zázemí v 2. nadzemním podlaží. Obě patra severního křídla tak budou tvořit organický celek, propojený skleněným schodištěm, kterým se právě Eva Jiřičná proslavila ve světě," řekl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.

Sál bude mít kapacitu nad 200 osob a musí splňovat všechny akustické, estetické a požární parametry včetně bezbariérového přístupu. „Máme zkušenost s tím, že do prozatímního společenského sálu chodí za kulturou mnoho starších lidí, pro které je výstup po schodišti až do 3. patra obtížný, o imobilních návštěvnících ani nemluvě. Řešení pomocí jednoho kapacitního výtahu a jedné bezbariérové plošiny bylo poměrně složité, ale projektantům se to podařilo vymyslet tak, aby to bylo funkčníPočítáme, že stavba začne na počátku roku 2024, zhotovitel na ni bude mít 30 měsíců a pak dojde na vybavení interiérů," dodal Línek.

Součástí projektu bude doplnění mobiliáře 3. nadzemního podlaží, čímž také dojde k dokončení prohlídkového okruhu zámeckého paláce. „Chceme se pustit do odvážné rekonstrukce místnosti s nádherným  kazetovým stropem a nechat domalovat iluzivní malby na stěnách a vybavit ji kopiemi historického nábytku tak, aby se vrátila do své podoby ve 40. letech 16. století," prozradil ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj