Radnice pomáhá s organizací táborů téměř milionem korun

Pardubice – Léto je v plném proudu, stejně tak jako konání letních táborů, jejichž organizaci radnice nezapomněla ani letos podpořit dotací. Finanční příspěvek se přitom týká nejen pobytových táborů, pravidelně jsou městem podporovány také tábory příměstské i ty, které se konají při Sportovním parku Pardubice (SPP). 

„V letošním roce jsme se rozhodli podpořit prázdninovou činnost částkou ve výši zhruba 903 tisíc korun, kterou jsme uvolnili z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit. Pořadatelé táborů následně přidělenou částku využijí na aktivity pro celkem 1878 dětí, které se přihlásily na některé z pobytových či příměstských táborů nebo táborů při Sportovním parku Pardubice. Díky podpoře města nemusí pořadatelé razantně navyšovat cenu táborů pro rodiče, pro které jsou tábory jednou z možností, jak dětem zajistit letní program. Organizátoři mohou peníze použít například také na pestřejší program a zajistit organizaci aktivit pro všechny účastníky," informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství a sportu Jakub Rychtecký, který pořadatele táborů každoročně navštěvuje a zajímá se o průběh.

Letos takto kontrolně navštívil pobytový tábor Pionýrské skupiny Slávy Horníka Pardubice v Dřevíkově u Hlinska, ale také pobytový tábor u Netína, který pořádá Dům dětí a mládeže Alfa. Radnice totiž podpořila také táborovou činnost příspěvkových organizací města, Domů dětí a mládeže Alfa a Beta, které mimo jiné pořádají příměstské tábory při SPP. Organizace tuto finanční podporu získaly formou navýšení provozního příspěvku, který následně využijí na uhrazení nákladů souvisejících s pořádáním příměstských táborů právě při SPP, který začne už 5. srpna 2023. 

Žadatelé musí navíc splnit několik kritérií. V případě letních a příměstských táborů je to například minimální počet dvaceti dětí ve věku od 5 do 9 let, přičemž aspoň 10 dětí musím mít své trvalé bydliště v Pardubicích. Druhým požadavkem je předložení rámcového programu tábora. U příměstských táborů při SPP je pak potřeba, aby se tábory uskutečnily v době konání parku a aby jeden turnus tábora měl minimálně 3 dny, z čehož 2 dny děti stráví právě ve Sportovním parku Pardubice. Dalším kritériem je, aby se tohoto tábora zúčastnilo minimálně 8 dětí ve věku od 5 do 19 let s trvalým pobytem na území Pardubického kraje.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic