Kraj a město jednají o převodu pozemků u Pardubické nemocnice

Pardubice – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s primátorem Statutárního města Pardubic Janem Nadrchalem o společných rozvojových projektech kraje a města. Jedním z nich spolupráce na zefektivnění parkování v okolí Pardubické nemocnice, potenciál krajského města z hlediska investorů či potvrzení si zájmu jednat o vyrovnání podílů obou samospráv v rámci společnosti East Bohemian Airport.

„V rámci našich posledních jednání s panem primátorem zaznělo několik témat, v rámci kterých můžeme jako kraj a město spolupracovat. Jedním z nich je zefektivnění parkování v okolí Pardubické nemocnice. To je nyní řešeno živelně i mimo areál nemocnice v blízkosti železniční trati u spodní vrátnice. Tyto pozemky jsou v majetku města, které nám ústy pana primátora nabídlo jejich převod do vlastnictví kraje a rozšíření areálu nemocnice i do této lokality. To by nám následně umožnilo celý prostor kultivovat a zřejmě i nalézt možnosti rozšíření o další parkovací plochy," uvedl hejtman Martin Netolický.

Ten s primátorem Janem Nadrchalem hovořil také o potenciálních rozvojových lokalitách v katastru města pro případné lákání zahraničních i domácích investorů, kteří mohou město z hlediska napojení na silniční a železniční síť, ale také mezinárodní letiště vnímat jako velmi perspektivní. „Dlouhodobě máme vytipovaných a připravených několik rozvojových území pro potenciální investory. Jedná se především o lokalitu ve Starých Čívicích, kde již dnes několik subjektů sídlí, ale také například pozemky v blízkosti samotného letiště. Vždy je však nutné při konkrétních záměrech vnímat limity daného území a posuzovat je individuálně. Velmi pozitivně vnímám zájem kraje pomoci městu s rozvojem a potenciálním rozšířením pracovních míst," řekl Jan Nadrchal.

Zástupci obou samospráv si v rámci jednání také potvrdili oboustranný zájem zahájit bližší jednání o možné změně vlastnických podílů v rámci společnosti East Bohemian Airport, která provozuje civilní část pardubického letiště. Většinovým akcionářem je v současné době město, které vlastní 66 procent společnosti, zatímco kraj drží 34 procent akcií.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Foto: ilustrační redakce
Zdroj: Pardubický kraj