Komfort zaměstnanců Pardubické nemocnice zlepší nový stravovací provoz…

Pardubice – Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání vyhlásila výběrové řízení na rekonstrukci stravovacího provozu v areálu Pardubické nemocnice, jelikož stávající zaměstnanecká jídelna ustoupí plánované stavbě centrálního urgentního příjmu. Předpokládané náklady dle zadávací dokumentace činí 46 milionů korun včetně daně. Nabídky do výběrového řízení je možné podávat do 6. dubna.

„V loňském roce došlo v rámci Pardubické nemocnice k významné změně, kdy je stravovací provoz zajišťován přímo kmenovými zaměstnanci nemocnice. I ze zpětné vazby zaměstnanců a pacientů je patrné, že to byl krok správným směrem. Nyní je v rámci nutných dispozičních změn v celém areálu potřeba řešit rekonstrukci stravovacího provozu v objektu 47. Stavba bude probíhat za provozu stávající varny, a proto je rozdělena do tří etap, jejichž časový harmonogram nebudou dodavatelé oprávněni měnit. Podle zpracované zadávací dokumentace jsou celkové předpokládané náklady 46 milionů korun včetně daně," uvedl hejtman Martin Netolický.

Stávající jídelna v budově číslo 15 bude muset ustoupit plánované výstavbě centrálního urgentního příjmu. „V zájmu žádoucí modernizace vnitřního uspořádání a návazností Pardubické nemocnice je nutné umístění nové budovy urgentního příjmu se všemi dalšími urgentními obory „pod jednu střechu" a hlavně ve středovém prostoru areálu nemocnice. S touto vizí jsme již uvolnili a připravili prostor po nevyužívané budově, kde byla historicky umístěna dětská chirurgie. Prostory stávající  zaměstnanecké jídelny jsou druhým objektem, který bude muset nové stavbě ustoupit, abychom pak již mohli se stavbou toho supermoderního pavilonu začít. Tomu však musí a bude samozřejmě předcházet rekonstrukce jiného objektu pro přípravu jídel a stravování tak, aby nebyla tato služba pacientům a zaměstnancům přerušena," uvedl Ladislav Valtr, radní pro za zdravotnictví.

Stavební úpravy se dotknou celé stávající budovy číslo 47, která se nachází ve spodní části areálu nemocnice. „V prvním patře je nově navržena varna a zázemí varny. Ve druhém patře pak provoz tabletování stravy, prostory pro studenou kuchyni a komfortní jídelna pro zaměstnance. Jsem přesvědčen, že i touto investicí se výrazně zlepší nejen zázemí pro pracovníky stravovacího provozu, ale také prostředí pro zaměstnance nemocnice," sdělil 1. náměstek hejtmana Roman Línek s tím, že termín pro podání nabídek do výběrového řízení je 6. dubna.

Nemocnice si už téměř rok vaří ve vlastní režii. „V kuchyni se výrazně omezilo používání polotovarů a náhražek, kvalita jídla se zlepšila a zvýšil se i počet strávníků, kteří obědy odebírají. Pacienti bez dietních omezení mají stejná jídla, jako nalezneme na jídelníčku zaměstnanců. Nový prostor, který vznikne po plánované rekonstrukci, tak bude další krok k tomu, abychom mohli jak zaměstnancům, tak pacientům nabídnout nejen dobré jídlo, ale také moderní zázemí," uzavírá František Lešundák, místopředseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje, do jehož kompetence stravovací provozy spadají.

Zdroj: Pardubický kraj
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ