Galerie získala díla za téměř čtyři miliony korun…

Pardubice – Rada Pardubického kraje projednala zprávu o nákupech děl pro Východočeskou galerii v loňském roce. Do majetku Pardubického kraje se i v roce 2019 podařilo získat další mimořádné exponáty v celkové hodnotě 3,887 milionů korun.

„Ukázalo se, že rozhodnutí Rady Pardubického kraje před třemi lety vyčlenit každoročně jeden milion korun na nákup výtvarných děl, bylo tím správným novým impulzem k doplňování našich uměleckých sbírek. Galerii to totiž umožnilo spolufinancovat granty zejména od Ministerstva kultury, a tak se daří tuto částku výrazným způsobem rozmnožit. Loni byla galerie z posledních let nejúspěšnější a nakoupila celkem 20 výtvarných prací za téměř čtyři miliony korun a pět získala darem," uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Východočeská galerie se ve svých nákupech soustředila na zaplnění citelných mezer v některých generačních celcích a na doplnění zastoupení výjimečných individualit. Výběr bral zřetel na přípravu expozic pro nové prostory galerie ve Winternitzových mlýnech. K nejvýznamnějším novinkám ve sbírkách patří plastiky Stanislava Kolíbala a Jindřicha Zeithammla a díla Pavla Brázdy a Věry Novákové z počátku 50. let 20. století. Sbírky obohatí i mnohé mladší práce. „K divácky nejatraktivnějším bude zřejmě patřit videokoláž Jakuba Nepraše Ayahuasca, připravená pro jedenáctimetrovou stěnu v rekonstruovaných automatických mlýnech. Pulzující obrazce v ní zachycují pohyby přírodních systémů. V minulých letech se tato videokoláž představila na významných výstavách, festivalech a veletrzích téměř po celém světě," uzavřel Roman Línek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj