Kladrubská škola se dočká nové jízdárny. Stará „plechárna" půjde k zemi

Pardubicko – Radní Pardubického kraje na svém pondělním jednání učinili důležitý krok k zahájení stavby jezdecké haly pro Střední školu chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Ta by podle předpokládané hodnoty měla vyjít na 59,3 milionu korun včetně DPH. Kraj by měl na stavbu čerpat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Vybudování nové jezdecké haly a tím pádem i demolice té stávající patří mezi podmínky hodnotící komise, která prohlásila krajinu v okolí hřebčína za památku UNESCO. Je to poslední z těch socialistických budov, které krajinu světové památky donedávna znehodnocovaly. Stavbou nové haly splatíme dluh, který náš kraj k celému areálu dosud měl. Hala vyroste v samotném areálu školy v přímé návaznosti na školní objekt. Součástí projektu je také vybudování nových parkovacích míst a zpevněných ploch včetně nového venkovního osvětlení," uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek, který je zároveň předsedou Rady památky UNESCO. Předpokládané zahájení stavby je podle něj v lednu příštího roku.

Krajská samospráva považuje demolici stávající a stavbu nové haly jako svoji prioritu dlouhodobě. Řešilo se však financování. „Jízdárna hyzdí okolní krajinu hřebčína, a proto jsme dlouhodobě hledali způsob, jakým novou stavbu financovat bez výrazné zátěže pro krajský rozpočet. Abychom nemuseli celou stavbu v předpokládané hodnotě přesahující 59 milionů korun včetně daně plně krýt z vlastních zdrojů, tak jsme se rozhodli přesunout tuto prioritu do stávajícího programového období evropských fondů, jelikož se jedná o součást našeho strategického plánu v oblasti školství," vysvětlil postup kraje hejtman Martin Netolický, který je v krajské radě zodpovědný za oblast financí a rozpočtu kraje.

Hala jízdárny je navržena jako montovaná ocelová hala. „Součástí stavby je hlediště pro 100 diváků, což umožňuje také konání menších závodů a přehlídek. Uvnitř haly bude samozřejmě i hygienické zázemí, sklad překážek a sedel. Pro zvýšení bezpečnosti budou po vnitřním obvodu haly umístěny dřevěné lambriny. Naše škola, do které jsme v poslední době velmi výrazně investovali, se tak dočká dalšího vylepšení, které bude určitě lákadlem pro potenciální studenty či v tomto případě spíše studentky," řekl radní pro oblast školství Josef Kozel s odkazem na letos dokončenou rekonstrukci domova mládeže, která vyšla kraj na 32 milionů korun.

Možný zdroj financování z evropských fondů se kraji nakonec podařilo získat. „Na konci června jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace prostřednictvím 42. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro střední školy. Z evropských fondů bychom tak měli obdržet dotaci až do výše 44 milionů korun, což je pro nás samozřejmě příhodné řešení s možností uvolnit krajské prostředky na další potřebné záležitosti v území," sdělil krajský radní pro oblast evropských fondů a regionálního rozvoje Ladislav Valtr.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj