Moravskotřebovská nemocnice se pyšní moderními laboratořemi

Svitavsko – Vedle stavby nové budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové, která byla otevřena v loňském roce, pokračují také další krajské investice do této zdravotnické organizace. Tou nejvýznamnější je rekonstrukce části objektu ředitelství a jeho částečná přeměna na laboratorní prostory, a to včetně moderního vybavení. Celkové náklady včetně dalších drobnějších investic v budově dosáhly 20 milionů korun.

„Nemocnice v Moravské Třebové je z našeho pohledu vzorovým zařízením z hlediska následné péče. Sídlí v něm také naše zdravotnická záchranná služba, která se přesunula z dočasných prostor v budově ředitelství nacházející se v těsné blízkosti nového areálu. Součástí budovy ředitelství jsou také další ordinace, dopravní zdravotní služba a nyní také laboratoře – oddělení klinické biochemie. Právě do laboratoří v přízemí budovy jsme investovali necelých 19 milionů korun, díky čemuž získáváme moderní laboratorní pracoviště pro celé široké okolí. Do jednoho prostoru se přesunuly činnosti, které byly dříve vykonávány v ostatních budovách ve starém areálu nemocnice. Přesunem tak došlo k zefektivnění výkonu, úspoře provozních nákladů a celkovému zlepšení technického stavu objektu. Provoz v dříve využívaných objektech byl logicky zcela ukončen a z mého pohledu je to tečka za celým přesunem nemocnice do nových prostor," uvedl hejtman Martin Netolický.

Kraj v rámci investic do budovy ředitelství řešil také další drobnější, ale neméně důležité akce. „V budově ředitelství sídlí také dopravní zdravotní služba, která slouží pacientům nejen z Moravskotřebovska. Její zázemí bylo značně nevyhovující, a proto jsme v přízemí vybudovali prostory právě pro tuto službu a další pracovníky nemocnice. Osobně vnímám zázemí pro personál jako velmi důležité a věřím, že i toto přívětivé prostředí pomůže k jeho stabilizaci. Součástí prací byla také přestavba dříve nevyužívaných prostor v suterénu budovy, které budou sloužit jako dílny. Ty jsou pro údržbu areálu rovněž nesmírně důležité. Do budoucna chceme ještě dořešit garážová stání právě pro dopravní službu tak, aby i toto zázemí a pracovní prostředí odpovídalo dnešním standardům," sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. 

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj