Dárky od dětí dětem…

KRAJ – K Vánočním svátkům neodmyslitelně patří obdarovávání našich blízkých a větší sounáležitost mezi lidmi. V rámci předvánoční atmosféry vznikla i hezká iniciativa ve dvou pardubických mateřských školách, se kterou ve výsledku pomohl i odbor sociálních věcí Pardubického kraje.

Když si paní učitelky povídaly s dětmi o tom, že někteří jejich vrstevníci nemají to štěstí, aby mohli žít se svými rodiči a být s nimi na Vánoce, nebo nedostávají žádné dárky, rozhodly se společně pro takové děti připravit dárky samy.

„Spolu s rodiči a učitelkami děti přichystaly velkou hromadu dárků, kterou jsme prostřednictvím oddělení sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Pardubického kraje předali dětem z dětského domova Holice, ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) a do sociálně slabých rodin, které spolupracují s Charitou Pardubice nebo žijí v azylovém domě Pardubice," informoval radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. 

„Všem dětem, jejich rodičům a paním učitelkám z mateřských škol Kamarád v Teplého ulici a  MŠ na Benešově náměstí v Pardubicích děkujeme a přejeme jim krásné Vánoce," dodal radní.

Dárky od dětí dětem 4
« z 4 »

Zdroj a foto: Pardubický kraj