Svitavská nemocnice díky evropským fondům rozšíří počet lůžek v intenzivní péči…

Svitavy – Jedním z projektů, se kterými Pardubický kraj uspěl v rámci podání žádostí o prostředky z programu REACT EU, je sloučení JIP a vybavení navazujících oborů na urgentní příjem druhého typu ve Svitavské nemocnici. Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila zahájení výběrového řízení na úpravu zázemí a vytvoření JIP pro chirurgické obory s částečným využitím společných prostor. Předpokládané náklady stavebních prací podle projektové dokumentace činí necelých 42 milionů korun včetně daně.

„V rámci programu REACT EU patříme mezi nejúspěšnější žadatele. U 13 podaných projektů v částce přesahující 3,183 miliardy korun očekáváme dotaci ve výší 1, 166 miliardy korun. Součástí projektů z 98. výzvy je také projekt na sloučení JIP a vybavení navazujících oborů na urgentní příjem druhého typu ve Svitavské nemocnici. V rámci této investice je předpokládaná hodnota necelých 42 milionů korun včetně daně," uvedl hejtman Martin Netolický.

Předmětem této veřejné zakázky je úprava zázemí a vytvoření JIP pro chirurgické obory s částečným využitím společných prostor. „Navržené dispoziční řešení předpokládá, že počet lůžek na stávajícím JIP ARO zůstane zachován. Rozšíří se kapacita JIP chirurgických provozů o tři lůžka ve společné hale a jedno lůžko v samostatném boxu ve stávajícím objektu bez zvětšení jeho kubatury. Prostor bude získán přemístěním dospávajícího pokoje k operačním sálům," vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Stavba bude probíhat za provozu nemocnice. „Realizace je rozdělena do tří samostatných etap, které vychází z provozních potřeb nemocnice. Po dokončení každé z etap bude následovat stěhování pacientů do zrekonstruované části a dojde k uvolnění prostorů pro zahájení další etapy. Jde nám o to, abychom obzvláště v této době zajistili chod nemocnice jako takové," řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková s tím, že předpokládaná délka realizace včetně mezidobí pro stěhování pacientů činí celkem 196 dnů. Při předpokládaném zahájení stavby v květnu 2022 tak dokončení stavby připadne na prosinec 2022.

Podle radního Valtra kraj letos zabodoval při čerpání evropských prostředků v oblasti zdravotnictví opravdu výrazně. „Prostřednictvím programu React EU jsme v 98. výzvě nalezli příležitost získání dotace na rekonstrukce a modernizace pracovišť urgentního příjmu (JIP, ARO) také pro Svitavy. Kromě JIP ve Svitavské nemocnici jsme byli úspěšní s oběma centrálními příjmy v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici. Z oblasti urgentní medicíny máme kromě třech stanic zdravotnických záchranářů dále pokryty projekty na vybavení navazujících oborů na urgentní příjem druhého typu v Chrudimské a Litomyšlské nemocnici. Z dalších oborů evropské fondy podpoří dovybavení onkologie a laboratoří v Pardubické nemocnici," řekl Ladislav Valtr, radní pro evropské fondy a regionální rozvoj.

Zdroj a foto: Pardubický kraj