Chystají se opravy v Mněticích a Ostřešanech. Doprava bude omezena

Pardubice – Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) zahájí opravy silnic a mostů v bezprostřední blízkosti krajského města. Stavební práce si vyžádají omezení dopravy a řidiči budou muset využívat objízdné trasy.

Na červen letošního roku Správa a údržba silnic Pardubického kraje plánuje zahájit opravu Mnětických mostů. Dvojice objektů přes řeku Chrudimku si žádá kompletní rekonstrukci. „Rekonstrukci mostů na silnici z Mnětic směrem do Pardubic si vyžaduje jejich stavebně-technický stav, ale také to, že trasa je mnohdy využívána jako alternativní pro cesty do krajského města. Předpokládáme, že stavební práce budou ukončeny do konce letošního roku s tím, že předpokládaná cena zakázky činí včetně opravy objízdných tras přibližně 36,5 milionu korun s DPH. Opravy objízdných tras budou hotové ještě před zahájením rekonstrukce mostů," sdělil hejtman Martin Netolický, který o opravě mostu jednal se starostou Městského obvodu Pardubice IV Janem Procházkou.

Dopravní obslužnost z hlediska městské hromadné dopravy bude dle vyjádření Dopravního podniku města Pardubice zajištěna. Před mosty ve směru od Černé za Bory vznikne obratiště pro autobusovou dopravu s nástupní a výstupní hranou. Lidé pak budou moci po lávkách pro pěší dojít do Mnětic. Veřejná doprava do dalších obcí bude dále vedena po objízdné trase přes Žižín a Hostovice.

Pro osobní dopravu bude označená objízdná trasa přes místní komunikace, která povede přes obec Drozdice. Nákladní doprava potom bude využívat silnice vyšší třídy. I tato objížďka bude značená.

Opravy začnou také v Ostřešanech

V průběhu měsíce června má podle plánu začít první etapa rekonstrukce silnice III/340 30 v Ostřešanech. „Silničáři opraví část průtahu obcí, samospráva se potom postará o zřízení semaforů na křižovatce, která odděluje dopravu směrem na Pardubice a Chrudim, upraví chodníky a přechody pro chodce, provede rekonstrukci veřejného osvětlení na křižovatkových větvích a osvětlí přechod pro chodce. Předpokládané finanční náklady obce činí 8,7 milionů korun včetně DPH," řekl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Rekonstrukce silnice III/340 30 je rozdělena na pět etap z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obce. „Opravovat se postupně budou úseky od obce Ostřešany ve směru od Dražkovic až po křižovatku se silnicí III/340 39 na Tuněchody a Mnětice. Letos začne první z nich – a to průtah Ostřešany ve směru od Dražkovic až po obecní úřad a přilehlou křižovatku. Předpokládaná cena této etapy je 18,8 milionu korun včetně DPH," uvedl ředitel SÚS Pk Zdeněk Vašák.

Křižovatka bude v omezeném režimu průjezdná ve směru od Nemošic na Chrudim. V opačném směru bude značená objízdná trasa pro osobní dopravu vedená přes Mikulovice a dále po místních komunikacích. Objížďka pro nákladní dopravu povede po silnicích vyšších tříd.

Dopravní podnik města Pardubic předpokládá vedení městské hromadné dopravy po místní komunikaci kolem školy k ulici Bláhova.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj