Zdravotnická dopravní služba přepraví měsíčně kolem 3 tisíc pacientů a najede 100 tisíc kilometrů

Pardubice – Asi každý z nás si dokáže představit, co znamená zdravotnická záchranná služba. Jde o rychlé, často houkající či blikající sanity, které poskytují neodkladnou péči pacientům v přímém ohrožení života. Co ale nabízí zdravotnická dopravní služba a v čem vám může pomoci?

Zdravotnická dopravní služba Nemocnice Pardubického kraje klientům umožňuje komfortní přesun ze zdravotnického zařízení domů i opačně, pokud jim jejich zdravotní stav nedovolí jít k lékaři po svých nebo cestovat běžnou dopravou. „Působíme především na území okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí, ale pacienty našich nemocnic přepravujeme po celé České republice," uvedla Magdalena Bláhová, vedoucí odboru dopravy Nemocnice Pardubického kraje.

Od domovních dveří až do ordinace lékaře

„Naši flotilu v současné době tvoří 28 sanitních vozů a 60 hospodářských vozidel. Každá sanitka je vybavena transportním lehátkem a křeslem s nosností do 250 kilogramů. Nechybí ani defibrilátor a další prostředky, které jsou běžně potřeba v případě výskytu náhlých zdravotních obtíží," konstatovala Magdalena Bláhová.

„Posádka vozu je odborně proškolena. Pacientovi zajistí doprovod od domovních dveří až do ordinace lékaře nebo zdravotnického zařízení," dodala vedoucí odboru dopravy Nemocnice Pardubického kraje. 

Převoz sanitkou určuje lékař

Převoz sanitkou, který je hrazený z veřejného zdravotního pojištění, určuje lékař. Ten musí vždy posoudit, zda aktuální zdravotní stav pacienta vyžaduje přepravu sanitkou, nebo je schopen přepravy běžným způsobem. Nárok na převoz sanitkou nevzniká z důvodů sociálních (například kvůli špatnému dopravnímu spojení apod.). Transport se zdravotnickým dohledem indikuje ošetřující lékař obvykle kvůli snížené pohyblivosti pacienta, malátnosti, při pooperačních stavech nebo psychiatrických onemocněních.

Ošetřující lékař vystaví pacientovi poukaz, tzv. příkaz ke zdravotnímu transportu. Sanitku je možné objednat buď telefonicky na číslech 461 655 155 nebo 461 655 156 nebo osobně v přízemí budovy C v areálu Litomyšlské nemocnice. Dispečink Zdravotnické dopravní služby Nemocnice Pardubického kraje funguje nepřetržitě.

„Ve výjimečných případech lze odvoz zajistit i v den jeho objednání. Doporučujeme ale kontaktovat nás hned, jakmile obdržíte poukaz od lékaře," poznamenala Magdalena Bláhová.

Zdravotnickou dopravní službu si však můžete objednat i bez poukazu, a to pro převoz pacienta z domova do nemocnice, soukromé ambulance, k hospitalizaci do léčebny, rehabilitačního ústavu či do lázní. V tom případě činí cena za ujetý kilometr 30 korun. Počítá se i cesta zpět. „Přímou platbu za převoz je možné uskutečnit hotově v nemocnici na pokladně nebo bankovním převodem na základě vystavené faktury," doplnila vedoucí odboru dopravy Nemocnice Pardubického kraje.

Převozy vzorků i rozvoz stravy a prádla

Kromě převozu pacientů zajišťuje odbor dopravy Nemocnice Pardubického kraje také převozy vzorků k vyšetření„Možná je to na první pohled méně viditelná služba, ale rozhodně rovněž velmi důležitá. Hojně ji využívají nejen naše nemocnice, ale také třeba praktičtí lékaři. Například jen po Vysokém Mýtě máme aktuálně 28 zastávek," sdělila Magdalena Bláhová.

Dalšími důležitými úkoly odboru dopravy Nemocnice Pardubického kraje jsou rozvoz stravy, skladových materiálů, léků a zdravotnických pomůcek, prádla a také svoz odpadů v areálech nemocnic, které spadají pod Nemocnice Pardubického kraje. „Jsou to všechno činnosti, bez nichž by se nemocnice neobešla," podotkla vedoucí odboru dopravy Nemocnice Pardubického kraje.

„Naši řidiči mají velkou zodpovědnost, a to nejen za přepravované pacienty, vzorky i veškerý materiál, ale i za včasné dopravení a doručení, což v současných složitých dopravních podmínkách a situacích, které panují nejen na našich silnicích, není rozhodně nic jednoduchého," řekla Magdalena Bláhová, která vyzdvihla i práci dispečerů. „Denně přijímají až 200 hovorů a naplánovat vše, aby proběhlo hladce, je někdy opravdu těžký oříšek," potvrdila Magdalena Bláhová.

Zdravotnický dozor i na Smetanově Litomyšli

Měsíčně Zdravotnická dopravní služba Nemocnice Pardubického kraje přepraví kolem 3 tisíc pacientů a najede zhruba 100 tisíc kilometrů„K 31. červenci roku 2022 zvládla 4.367.967 kilometrů bez nehody. Doufám, že v příštím roce oslavíme 5 milionů," doplnila vedoucí odboru dopravy Nemocnice Pardubického kraje.

Vedle toho nabízí i možnost zajištění zdravotnického dozoru na různé kulturní, společenské a sportovní akce. „V poslední době jsme nechyběli například na festivalu Smetanova Litomyšl, na Skiinterkriteriu v Říčkách v Orlických horách, závodech motokár a motocyklů na autodromu ve Vysokém Mýtě a celé řadě dalších událostí," uzavřela Magdalena Bláhová.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje