Zástupci města a ŘSD se sešli nejen nad projekty obchvatů

Pardubice – Vzájemná koordinace dopravních projektů a sdílení informací o plánovaných investicích. To bylo předmětem setkání zástupců města, ředitele krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Bohumila Vebra a ředitele Dopravního podniku města Pardubic Tomáše Pelikána. Společně probrali nejen aktuální stav výstavby severovýchodního a přípravy jihovýchodního obchvatu, stranou nezůstala ani témata rekonstrukce křižovatky Pražská a Školní či kruhový objezd u Globusu. 

„Jsem rád, že jsme se s panem ředitelem Vebrem sešli, jelikož koordinace projektů města i ŘSD je pro nás velmi důležitá. Společně jsme prodiskutovali realizaci severovýchodního obchvatu, kde město plánuje výstavbu cyklostezky. Z toho důvodu je pro nás koordinace zrovna u tohoto projektu stěžejní, v rámci setkání jsme proto probrali, v jaké fázi stavba je i co se případné koupě či vyvlastnění potřebných pozemků týče," uvedl náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Jan Hrabal. 

Podle slov ředitele krajské správy ŘSD funguje nastavená koordinace s městem v případě výstavby SV obchvatu bezvadně. „V přípravě jsou realizační dokumentace, což je ideální prostor na propojení projektantů stavby obchvatu a projektantů, kteří budou pro město připravovat projekt cyklostezky podél této trasy. Vzájemná koordinace je nutná i z toho důvodu, že některé pozemky potřebné pro cyklostezku jsou ve vlastnictví ŘSD," podotkl Bohumil Vebr. 

Dalším pro město velmi významným bodem jednání byla rekonstrukce křižovatky ulic Pražská a Školní. „Nyní čekáme na bezpečnostní audit, který je nutný pro získání územního rozhodnutí. Jakmile toto rozhodnutí získáme, budeme dále jednat se všemi správci dotčených objektů o dalším postupu, jelikož projektová dokumentace bude v případě této křižovatky rozdělena právě dle správců jednotlivých objektů, které se v území nacházejí," dodal Bohumil Vebr.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic