Zapálili jsme první svíčku na pomyslném dortu Dětské skupiny Veselý domeček Veská

Pardubicko – Už rok mohou rodiče přivést své děti do dětské skupiny v areálu Dětského centra Veská. „Otevřeli jsme ji 1. února 2022 podle příslušného zákona, ale už od roku 2006 jsme se starali o děti touto denní formou péče. Skupina fungovala v různých podobách, také jako stacionář," uvedla ředitelka Markéta Tauberová.

Připomněla, že dětská skupina je nekomerční služba denní péče o děti předškolního věku v kolektivu dětí mimo domácí prostředí. Skupina denně slouží dětem od jednoho roku až do věku, než děti nastoupí do školy. „Provozujeme ji od pondělí do pátku od 6:30 do 16:30 hodin v oddělených samostatných prostorách. Využíváme samozřejmě zázemí naší zahrady s hřištěm a rovněž chodíme do přírody v okolí."

Do Veselého domečku muže chodit až deset dětí. Denně je čeká bohatý a smysluplný program. Péče je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na jeho výchovu, rozvoj schopností a dovedností, na upevnění hygienických návyků dítěte a na jeho kulturní rozvoj. „Přidanou hodnotou u nás je, že se v dětské skupině potkávají děti z běžné komunity a děti rodičů z našeho Trojlístku – to je sociální služba našeho dětského centra, ve které podporujeme rodiče v jejich schopnosti postarat se o dítě a v samostatnosti," doplnila ředitelka.

Dětské centrum ve Veské prochází od roku 2011 velkou změnou. Změnila se skladba služeb, která je pestrá, stále se rozvíjí a předností jsou lidé odborných profesí. Zajistit vedle potřebných zdravotně-sociálních služeb i kvalifikovanou péči o nejmenší děti v době, kdy jejich rodiče pracují nebo si zvyšují svou kvalifikaci, bylo logickým rozhodnutím. „Vždyť máme potřebné zázemí a vnitřní i vnější vybavení, a hlavně kvalifikovaný personál," uvedla Markéta Tauberová.

Dětská centra prošla velkým rozvojem

„Stejně, jako ve Svitavách, i Dětské centrum Veská se proměnilo v poskytovatele velkého množství služeb dětem se zdravotním znevýhodněním a dětem a rodinám v nouzi nebo krizi," uvedla náměstkyně pro zdravotnictví Pardubického kraje Michaela Matoušková. Dodala, že dnes část dětských klientů tvoří děti s těžkým postižením na lůžkách dlouhodobého pobytu a v paliativní péči. Další ze svých zdravotních služeb poskytuje Dětské centrum Veská formou krátkodobých odlehčovacích pobytů a ambulantně. Součástí organizace je také krizové pobytové zařízení pro děti nebo sociální služba pro podporu rodin. „Tato situace je pro Dětské centrum Veská příležitostí rozvíjet služby pro potřeby regionu, a přitom co nejefektivněji využívat svou přidanou hodnotu, kterou jsou odborně vzdělaní zaměstnanci s citlivým přístupem a také technické velmi pěkné zázemí centra. A to se právě povedlo u dětské skupiny, která přináší i finance potřebné pro chod všech zmíněných služeb," dodala náměstkyně.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj