Výstava Lidé odvedle míří do Pardubic

Pardubice – Ve Východočeském muzeu v Pardubicích bude od 10. června k vidění interaktivní výstava Lidé odvedle, která svým návštěvníkům unikátním způsobem přibližuje každodenní život hendikepovaných lidí. Dosud byla instalována v Plzni, Humpolci, Chomutově a Jičíně a v každém z těchto měst se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Výstava potrvá až do 30.10.2022. Poté ji Nadace Sirius, která za celým projektem stojí a financuje ho, plánuje představit i v dalších českých a moravských městech.

Výstava Lidé odvedle je otevřena široké veřejnosti, ale především je zaměřena na žáky základních a středních škol. Právě proto je zde život lidí s postižením prezentován interaktivní formou: návštěvníci o něm nejsou pouze „informováni", ale mají možnost si jeho úskalí vyzkoušet na vlastní kůži. Toto neobvyklé pojetí oceňují jak samotní žáci, tak i jejich učitelé, jimž jsou k dispozici také pracovní listy a metodické pokyny, které mohou využít při práci ve svých hodinách.

„V předchozích čtyřech městech zhlédly výstavu více než dvě stovky kompletních tříd a celkový počet návštěvníků se blíží k deseti tisícům. S ohledem na to, že s výjimkou Plzně se nejednalo o krajská města, to považuji za krásný výsledek," říká manažerka projektu Vladimíra Tvrdková. Dodává, že v půvabném prostředí Východočeského muzea v Pardubicích se toto číslo bezpochyby ještě výrazně zvýší.

Ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek k tomu dodává: „Naše muzeum nabízí školám i rodinám s dětmi celou řadu expozic, ale sociální téma jsme tu ještě neměli – a tak nás nabídka výstavy Lidé odvedle okamžitě zaujala. Mimo jiné i proto, že v prostorách zámku sami často řešíme situace, jak lidem s hendikepem usnadnit prohlídky." 

Výstava jako výlet plný překážek

Podtitul „Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem" zcela přesně vystihuje formu, kterou je výstava prezentována. Návštěvníci jsou zábavnou formou pozváni na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici proto nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci. 

„S projekty tohoto typu máme zkušenosti od roku 2013 a vždy se setkaly s velkým zájmem návštěvníků a také učitelů," říká Dana Lipová, ředitelka Nadace Sirius. „Chceme hlavně dětem a mladým lidem zajímavou formou ukázat, jak žijí hendikepovaní lidé. Nakrátko se mohou ocitnout v jejich světě a podívat se na svět z jejich perspektivy. Z velmi hezkých reakcí, které dostáváme, usuzujeme, že to opravdu funguje."

„S žáky jsme si po výstavě povídali a můžu říct, že byli velice překvapeni, jak je život s handicapem složitý. Prý si mysleli, že zas tak těžké to není. Hodně jich říkalo, že odteď bude na tyto lidi pohlížet trochu jinak a pokud to půjde, pomáhat jim," popsala pocity svých žáků z výstavy učitelka a výchovná poradkyně ZŠ Poděbradova v Jičíně Mgr. Jitka Hlawatschke.

Výstava je rozdělena do několika etap, věnovaných jak různým úkonům, tak jednotlivým zdravotním znevýhodněním. Návštěvníci si zde osobně vyzkouší, jak se musí hendikepovaní lidé, dospělí i děti, vypořádat s různými životními situacemi, které jsou pro zdravého člověka bezproblémové, ale pro zdravotně znevýhodněné mohou představovat překážku. Na „výletě", který jim výstava zprostředkuje, se rovněž seznámí se zásadami správné komunikace 

s hendikepovanými osobami a dozví se, jak jim citlivě, a přitom účinně, nabídnout pomoc

„Jedna věc je o hendikepech mluvit, ale úplně něco jiného je vyzkoušet si, jaké to je, pohybovat se s nějakým zdravotním znevýhodněním," dodává manažerka projektu Vladimíra Tvrdková. „Pro návštěvníky to je zážitek, který si mohou zapamatovat po celý svůj život a díky tomu třeba lépe pomoci zdravotně postiženému člověku v mnoha běžných životních situacích."

Na ztvárnění výstavy se podíleli přední specialisté na pomoc hendikepovaným lidem. Celou expozici bezplatně zapůjčuje a instaluje Nadace Sirius, která se už více než třináct let systematicky věnuje problematice ohrožených a znevýhodněných dětí. 

Výstava Lidé odvedle10. června – 30. října 2022, Východočeské muzeum v Pardubicích 

VSTUP ZDARMA
Návštěvy školních skupin je nutné předem objednat na telefonním čísle 737 151 543 nebo e-mailu edukace@vcm.cz

Zdroj a foto:Nadace Sirius /Východočeské muzeum v Pardubicích