Vyjádření města k exekučnímu řízení vůči provozovateli letního kina

Pardubice – Na pardubický magistrát byl tento týden doručen exekuční příkaz, ze kterého vyšlo najevo, že je vůči společnosti provozující letní kino vedeno exekuční řízení. Soudní exekutor proto uložil městu povinnost jakékoliv finanční závazky města vůči této společnosti hradit přímo na jeho exekutorský účet. Město však vůči této společnosti žádné existující závazky nemá.

Zastupitelstvo města sice v květnu schválilo této společnosti poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc korun. Podle vyjádření vedení radnice však smlouva o poskytnutí této dotace není zatím podepsána, jelikož žadatel o dotaci dosud nesplnil veškeré podmínky pro její uzavření (nedodal veškeré povinné podklady).

Po konzultaci celé záležitosti s právníky města je radnice navíc přesvědčena, že dle současné legislativy nemohou být finanční prostředky z dotace, které jsou dle právních předpisů účelově vázány, předmětem exekučního řízení, a měly by být proto z exekuce vyloučeny.

Projekt letního kina má v Pardubicích dlouholetou tradici a mezi obyvateli se během léta těší velké návštěvnosti. Radnice samozřejmě chce, aby projekt letního kina fungoval i nadále, považuje jej za skvělou možnost, jak trávit letní večery, na druhou stranu je pro město nepřijatelné, aby dotační prostředky z rozpočtu města sloužily k úhradě firemních dluhů.

Vyjádření vedení města Pardubic 

Autor: Iveta Koubková
Zdroj: Magistrát města Pardubic