Vrací se Startovací vouchery. Kraj má na podporu začínajících podnikatelů připravený milion a půl

KRAJ – Podnikáte méně než tři roky a máte nápad na nový produkt, službu či jakýkoliv záměr, po kterém by mohla být na trhu poptávka? Pokud ano, můžete na rozjezd svého byznysu využít finanční příspěvek od Pardubického kraje. I letos samospráva nabízí začínajícím podnikatelům a firmám finanční pomoc prostřednictvím Startovacích voucherů. Novinkou pro letošní rok jsou Technologické vouchery určené pro výzkumné a inovační projekty v soukromém sektoru. Žadatelé z Moravskotřebovska, Českotřebovska, Svitavska a Králicka mohou získat zvláštní podporu.

Cílem Startovacích voucherů je podpořit začínající podnikatele, kteří mají dobré nápady, ale chybí jim peníze na rozjezd projektů a uvedení produktů či služeb na trh. Pro tyto účely máme v rozpočtu vyčleněný milion korun, minimální výše podpory je 20 tisíc a maximální 200 tisíc. Podpora podnikání má smysl, protože ekonomicky prospívá celému regionu, ať už se jedná o zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských firem, podporu zaměstnanosti či daňové příjmy. Chtěl bych také upozornit, že podnikatelé a firmy z obcí s rozšířenou působností Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy a Králíky budou v souladu s rozvojovou strategií Pardubického kraje systematicky více podporováni než žadatelé odjinud. Žádat o vouchery mohou právnické osoby i fyzické osoby podnikající," uvedl radní pro regionální rozvoj a inovace Ladislav Valtr.

Pardubický kraj standardně ve výzvě počítá u úspěšných projektů s úhradou uznatelných nákladů ve výši 60 procent. Pokud však má žadatel nebo jeho provozovna sídlo ve vybraných územích Pardubického kraje, může se výše dotace vyšplhat až na 90 procent. „ U projektů realizovaných na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Králíky a Svitavy se bavíme o podpoře až 80 procent způsobilých výdajů. V případě Moravské a České Třebové se pak jedná až o 90 procent. Spoluúčast žadatele je tedy velice nízká a touto pobídkou chceme motivovat podnikatele a subjekty z hospodářsky ohrožených regionů, pomoci jim nastartovat podnikání a pokusit se zlepšit situaci ve zmíněných oblastech i tímto způsobem, kde je podle statistických údajů úroveň podnikatelské aktivity velice nízká," sdělil hejtman Martin Netolický s tím, že přesný seznam obcí z hospodářsky znevýhodněných oblastí je dostupný v příloze dotačního podprogramu Startovací vouchery na webu Pardubického kraje. Lhůta pro podávání žádostí je od 27. března do 30. dubna letošního roku.

Pomáhat inovacím v podnikání má smysl

Novinkou letošního roku v oblasti dotací na regionální rozvoj jsou Technologické vouchery. Jejich cílem je dát možnost podnikatelským subjektům ověřit technickou či technologickou proveditelnost produktu v jakékoliv fázi vývoje a navázat spolupráci mezi soukromým sektorem, vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi. „Celkem máme na Technologické vouchery alokován půl milion korun. Minimální výše podpory je 50 tisíc, maximální pak 200 tisíc. I v tomto případě mohou žadatelé z hospodářsky ohrožených regionů získat více než 60 procent uznatelných nákladů. Neplatí zde však podmínka, že žadatel musí podnikat jeden až tři roky, výzva je určena všem," dodal radní Valtr.

O tom, že podpora podnikání prostřednictvím Startovacích voucherů má smysl, hovoří výsledky z minulých let. V roce 2022 o finanční příspěvek požádalo 14 žadatelů, všichni splnili pravidla a rada kraje mezi ně rozdělila milion korun. Jedním z podpořených záměrů byl projekt „S7Saver", jehož výstupem je softwarová knihovna pro sběr dat z výrobních linek, které mají PLC automaty od společnosti Siemens. Díky projektu je možné zajistit efektivnější výrobu a lze očekávat velký zájem firem o pořízení tohoto hotového řešení.

Autor: Bc. Denisa Píšová
Zdroj a foto: Pardubický kraj