Venkovní plášť budoucí galerie se postupně odhaluje…

Pardubice – Pardubický kraj rekonstruuje hlavní budovu bývalých Automatických mlýnů navržených architektem Josem Gočárem pro potřeby krajské galerie. Novináři měli možnost se tento týden podívat na stavbu, kterou je provedli za investora náměstek hejtmana Roman Línek a za projektanty architekt Petr Všetečka z ateliéru TRANSAT architekti.

 Nápis se na budovu vrátil

Novináři byli na stavbě naposledy před rokem, na začátku prosince 2020. To bylo půl roku od zahájení stavby. „Tenkrát jsme mohli ukazovat zejména bourání, případně zachraňování některých reliktů mlýnských technologií, které tu po konzervaci zůstanou," řekl Roman Línek a pokračoval: „Nyní jsme už o značný kus dál. V bourání se sice pokračovalo, ale zároveň se také uvnitř hodně stavělo. Budovou procházejí dvě pasáže. Zvenku je vidět, že máme už rekonstruovaný plášť celé budovy z nábřežní strany včetně vnějších oken a částečně je hotová i čelní strana. Rekonstruovaná jsou takzvaná vlaštovčí křídla na celé budově a střešní krajinu dotvářejí i nová křídla v podobě vybudovaných světlíků. Na čelní stranu se vrátil rekonstruovaný nápis Automatické mlýny, který bude nově podsvětlený."

Stavební část projektu by měla být podle aktuálního dodatku smlouvy ukončena v červenci 2022. Posunula se o tři měsíce. „Každému, kdo se pustil do podobně velké stavby, je jasné, že se v průběhu času může ledacos změnit. Také tady bylo potřeba reagovat na nové skutečnosti a některé věci ještě dovymyslet a doprojektovat," uvedl k tomu Roman Línek.

 „Pro nás bylo důležité rozhodnutí, že dům mnohem více připravíme na budoucí vazby k severní dostavbě moučného sila z 60. let, která zatím z finančních důvodů není předmětem tohoto projektu. Proto jsme rozšířili vstupní prostory směrem na sever. Srdcem vstupního objektu by se měla stát kavárna, která bude stejně jako vstupní hala dvoupatrová. Rozšířili jsme schodiště i průchod do severní části, což znamenalo zásahy do vyprojektovaných páteřních rozvodů kabelů a potrubí," vysvětlil architekt Petr Všetečka. Kraj počítá s tím, že by v rámci dalšího projektu přebudoval i dostavbu, kde by vznikly kanceláře zaměstnanců, depozitáře i nové výstavní prostory.

 Oříškem je osvětlení a požární bezpečnost

V současné době se pracuje uvnitř budovy a na fasádě ze dvora, kde bylo ubouráno vnější schodiště, které se přesunulo podle původního Gočárova návrhu dovnitř. „Budova bude provozně poměrně složitá. Musí mít sofistikované systémy na vytvoření vhodných klimatických podmínek, osvětlení i bezpečnost. Řešíme tu elektřinu, plyn, vzduchotechniku, zateplení, protipožární systémy a samozřejmě i zabezpečovací zařízení. Teprve po kolaudaci stavební části přijde na řadu vnitřní vybavení a zařízení pro expozice, což teprve budeme soutěžit," konstatoval Línek.

 „Nejsložitějším úkolem je pro nás osvětlení, neboť zde pracujeme s variabilním denním i umělým světlem pro proměnlivé potřeby výstavních instalací. Okna necháváme průhledná směrem do města, okna do nádvoří budou zevnitř zazděná, aby vznikly plochy pro instalaci obrazů, což ovšem zvenku nebude patrné. Oproti Gočárovu řešení přibyly střešní světlíky, které nahradí chybějící světlo ze zazděných oken. Venkovní okna jsou původní, upravená pro elektrické ovládání, pro různé potřeby jednotlivých místností je oken mnoho typů, i když vypadají stejně. Vnitřní okna mají pak technicky velmi náročné řešení, aby i při minimálních šířkách rámů splňovala tepelné požadavky, různé typy stínění a další režimy. Druhým náročným úkolem je pak požární bezpečnost. Celá mlýnice je dřevěná na ocelových sloupech a s tím si musíme poradit," komentoval Petr Všetečka největší výzvy pro projektanty.

Nábřeží s Automatickými mlýny
« z 10 »

V průběhu příštího roku se také začne bourat trafostanice, která je v současné době přilepená na čelní stranu mlýnů. Výstavbu nové trafostanice zadal k řešení majitel areálu Lukáš Smetana, protože na ni budou připojeni všichni stavebníci v areálu. Po odbourání současné trafostanice se obnaží celá čelní fasáda mlýnů, která bude až k zemi ve stejném vzoru jako na východní a západní straně. Dříve před ní stával turbínový domek, který se tam pochopitelně už nevrátí.

 Dorazila první část dotace z Unie

Celkové náklady projektu jsou přes 390 milionů korun, z toho stavební část bude stát 353 milionů. „Z Evropské unie máme schváleno 127,7 milionů a ze státního rozpočtu 7,5 milionu. V současné době jsme už obdrželi první část dotace ve výši 63 milionů z Unie a 3 miliony ze státního rozpočtu. Zatím je prostavěno zhruba za 100 milionů korun, ty nejnákladnější části stavby nás teprve čekají," sdělil náměstek Línek.

 Kdy se dočkají návštěvníci

Po dokončení stavební části projektu Pardubického kraje v červenci 2022 se začne uvnitř budovy pracovat na vybavení potřebným mobiliářem. Až budou zajištěny optimální klimatické podmínky pro umělecká díla, uskuteční se teprve vlastní stěhování. „Vzhledem k tomu, že se jedná s přemístění děl za desítky milionů korun, nebude to jednoduchá záležitost," konstatoval Línek.

 V areálu bývalých mlýnů v současné době staví Pardubický kraj (budoucí krajská galerie), Město Pardubice (Centrální polytechnické dílny a GAMPA) a majitel areálu architekt Lukáš Smetana (silo a další stavby). V současné době vše směřuje k tomu, že hlavní stavby se otevřou pro veřejnost v polovině roku 2023.

Zdroj a foto: Pardubický kraj