Kraj zatím dokončil evropské projekty za 2,8 miliardy korun…

KRAJ – Pardubický kraj se řadí mezi úspěšné žadatele o čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. V rámci programového období 2014–2020 bylo prozatím zrealizováno 116 projektů v celkové hodnotě včetně dotace 2,780 miliardy korun. Dalších 35 projektů za více než tři miliardy korun je ve fázi realizace či výběru dodavatele. V procesu přípravy má kraj 75 projektů za 6,5 miliardy korun.

„Snažíme se být maximálně připraveni na všechny výzvy tak, aby bylo možné získat co nejvíce zdrojů na jednotlivé projekty. Programové období 2014 až 2020 bylo pro náš kraj nadmíru úspěšné. Ve vybraných operačních programech se pro území celého Pardubického kraje podařilo získat téměř 44 miliard korun, což je při přepočtu na jednoho obyvatele druhý největší objem z celé České republiky. Zároveň máme jako kraj v roli žadatele nejvíce podpořených projektů, a to 151," řekl hejtman Martin Netolický. 

„V tuto chvíli jsme dokončili 116 evropských projektů v celkové hodnotě 2,780 miliardy korun s tím, že 1,5 miliardy korun činila evropská dotace. U dalších 35 staveb za více než tři miliardy probíhá výběrové řízení na dodavatele nebo již projekt realizujeme," řekl hejtman Martin Netolický.

Další penzum projektů kraj připravuje. „Platnou investiční i zdrojovou prioritou kraje je zdravotnictví, tam náš kraj letos v evropských fondech uspěl již výrazně a projekty jsou v realizaci. V projektové přípravě máme nyní v různé fázi rozpracování dalších 75 projektů v částce přesahující 6,5 miliardy korun s předpokládanou podporou přes čtyři miliardy. Nejvíce připravených z této jiné sady projektů, a to konkrétně 30, máme v oblasti dopravy. Jedná se o projekty za 4,8 miliardy korun. Dalších 29 projektů za více než miliardu korun připravujeme v oblasti školství," řekl krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr. 

„K těmto projektům brzy přibude portfolio více než sta projektů z různých oblastí, tedy také ze školství, sociální sféry či životního prostředí, připravovaných do nového programového období 2021 – 2027. Většina z těchto projektů je zatím ve fázi námětů a zpracování zadání projektů," doplnil radní Valtr.

Zdroj a foto: Pardubický kraj