Veletrh sociálních služeb v Ústí nad Orlicí: pestrá nabídka pro ty, co potřebují pomoc

Orlickoústecko – Řadu užitečných informací měli možnost získat návštěvníci Veletrhu sociálních služeb, který se uskutečnil v kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Slavnostního zahájení akce, která umožnila zájemcům seznámit se s širokou nabídkou služeb pro seniory, rodiny s dětmi i osoby se zdravotním postižením, se zúčastnil také radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Dostupná síť sociálních služeb v regionu

„Tato tradiční akce je vítanou příležitostí pro sdílení vzájemných zkušeností. Zároveň zajímavou formou představuje široké veřejnosti pestrou škálu sociálních služeb na Orlickoústecku. Těší mě, že sociální služby fungují velmi dobře. A to nejen v tomto regionu, ale po celém Pardubickém kraji. Chtěl bych všem, kteří v této oblasti působí, poděkovat za jejich práci. Za jejich péči a úsilí, které věnují nejen samotné sociální službě, ale především klientům, o které se starají," řekl Pavel Šotola.

„Síť sociálních služeb je v Pardubickém kraji i na Orlickoústecku poměrně dostupná. Ten, kdo nějakou pomoc v této oblasti potřebuje, tak v naprosté většině případů se mu jí dostane," sdělil krajský radní Pavel Šotola a ocenil i spolupráci s městem.

Místostarostu potěšila příjemná atmosféra

„Velmi si vážíme toho, že spolupráce mezi městem a krajem je na výborné úrovni," reagoval místostarosta Ústí nad Orlicí Jiří Preclík, jehož potěšila i příjemná atmosféra akce. „Jsme moc rádi, že jsme se po dvou letech mohli potkat, vyměnit a sdílet některé zkušenosti. Veřejnost zde měla možnost seznámit se s poskytovateli sociálních služeb regionu. Je dobře, když lidé vědí, kam se mají obrátit a kde získávat informace, když potřebují pomoc sami nebo pro své blízké," podotkl Jiří Preclík.

Taneční i pěvecká vystoupení dětí z místních škol

Veletrh sociálních služeb v Ústí nad Orlicí nabídl i prezentaci výrobků klientů jednotlivých zařízení či možnost nákupu kompenzačních pomůcek pro osoby s různým postižením.

Za pozornost stál rovněž doprovodný program. Připravena byla taneční a pěvecká vystoupení dětí z místních škol. Součástí veletrhu byla též přednáška na téma Nové drogy dnešní doby a jejich rizika.

Akci pořádala Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb v Ústí nad Orlicí.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj