V Žampachu a Chvaleticích díky kraji a evropským fondům lépe hospodaří se srážkovou vodou

KRAJ – Energetická krize odstartovala řadu úsporných opatření ve veřejném sektoru. I ve školách, sociálních zařízeních a dalších budovách v majetku samospráv se dá ušetřit nejenom za elektřinu a teplo, ale i za vodu. Dobře to vědí v Domově pod hradem Žampach a Středním odborném učilišti zemědělském Chvaletice, kde se díky podpoře Pardubického kraje a Evropské unie podařilo na konci léta dokončit projekty na lepší využívání srážkové vody.

Projekty v Žampachu a Chvaleticích jsou součástí dlouhodobé krajské koncepce na zajištění úspor při provozu budov. Pardubický kraj postupně investuje do opatření, která přináší ekonomické i ekologické  výhody. Na zahájení příprav se začalo pracovat již v roce 2020. „Snaha o úspory při správě našich budov  samozřejmě byla i před vypuknutím energetické krize,  ta nás  však motivovala dělat více projektů a zrychlit naše snahy v této oblasti. Srážkovou vodu lze využívat při správě areálů na zalévání zeleně či díky svodům jako zdroj pro tůně a retenční nádrže, které podporují biodiverzitu a zadržují vodu v krajině. Kromě těchto projektů samozřejmě dlouhodobě pracujeme na zateplování škol, nemocnic a dalších budov v krajském majetku. Dochází k výměnám oken, kotlů a dalším opatřením, která mají ve výsledku velký podíl na úsporách. Každá takto investovaná koruna se nám jednou vrátí, proto to považuji za rozumné a dobré investice, na které se nám daří čerpat finanční podporu z Evropské unie. Projekty v Žampachu a Chvaleticích stály dohromady 16 milionů korun a pokračujeme v přípravě a realizaci dalších," uvedl radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Dešťovka míří do rybníčku i podzemních nádrží

V Domově pod hradem Žampach nechal Pardubický kraj realizovat hned dvě opatření, která mají pomoci s úsporami. „Díky úpravám nově svádíme dešťovou vodu do rybníčku, kde se budou moci v budoucnu vysázet mokřadní rostliny. Dále jsme nechali v areálu instalovat retenční nádrž o objemu 210 metrů krychlových. Ta je začleněna do terénu, aby nerušila ráz parku, voda z ní se bude využívat při zalévání. Celkové náklady činí 8 milionů korun, z toho téměř pět milionů je dotace z Evropské unie," vysvětluje radní pro sociální oblast Pavel Šotola s tím, že park je oblíbeným místem pro klienty domova i širokou veřejnost, kteří tam chodí za hezkého počasí relaxovat nebo na procházky.

I u druhého krajského záměru se podařilo získat dotaci z evropských fondů, konkrétně z Národního programu Životní prostředí. Díky tomu také na Středním odborném učilišti zemědělském Chvaletice mohou využívat dešťovou vodu a šetřit na provozních nákladech. „V areálu školy jsou nově umístěny dvě retenční nádrže s čerpadly, do kterých je svedena dešťová voda z budov. Tu budou využívat na závlahu stromořadí, trávníků, keřů a další zeleně. Celkové náklady dosáhly výše 8,2 milionů korun a téměř 6 milionů pokryje dotace," dodává radní pro školství Josef Kozel. Kromě umístění nádrží díky tomuto projektu došlo i k úpravě chodníku a doplnění zeleně.

Další úspory se chystají v Lanškrouně

Kromě dvou dokončených projektů v Žampachu a Chvaleticích se aktuálně chystají další. Zlepšení hospodaření se srážkovou vodou se plánuje například na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun. V areálu tam budou nově umístěny tři retenční nádrže s čerpadly, do kterých bude stékat dešťová voda ze střech. Ta se následně použije nejenom na zalévání, ale i například mytí kravína či skrápění jízdáren. „Podle aktuálních informací z rady kraje jsou náklady v současné době odhadované na více než 18 milionů korun a máme informaci o tom, že jsme byli úspěšní a získali 14 milionovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí," dodává radní Valtr.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj