V dětských domovech karanténu zvládají i přes omezení…

Pardubický kraj – Život jde dál, akorát se změnou pravidel. Nejinak tomu je v dětských domovech. Děti neztratily kontakt s rodiči ani svými učiteli. V Pardubicích mohou děti jen na zahradu. Na vesnici mají výhodu procházek do lesa. O situaci v domovech, které zřizuje Pardubický kraj, se zajímal i radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

V dětském domově v Pardubicích se změnil režim zejména pro děti, které bydlí v bytech mimo hlavní budovu. Ty nemohou chodit samozřejmě do školy ani do města. Jídlo mají zajištěné rozvozem z hlavní budovy a nemusí tak chodit ani na nákupy a klesá tak pro ně riziko nákazy. S učením jim pomáhají praktikantky z pedagogické školy v Litomyšli.  S výukou pro další děti vypomohla svými pedagogy Speciální mateřská škol, základní škola a praktická škola Pardubice. Další dobrovolnice jsou z pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.  „Díky dobrovolníkům jsme nemuseli měnit služby našim vychovatelkám," sdělila ředitelka Dětského domova Pardubice Kateřina Fialová. 

„Pardubický kraj je zřizovatelem pěti dětských domovů. V současné době je zde umístěno 129 dětí. Chod domovů je velmi specifický, je nutné si uvědomit, že se jedná o celodenní péči. V současné době nám ředitelé všech domovů hlásí klidnou situaci. Všem pracovníkům dětských domovů vyjadřuji velké uznání," řekl Bohumil Bernášek.

Pro Dětský domov Dolní Čermná je největší změnou volný čas dětí. Na vychovatele jsou tak kladeny větší nároky. Pomáhají dětem s plněním úkolů, které jim zadali učitelé. Ti komunikují s dětmi obdobně jako s ostatními žáky a forma záleží na jednotlivých školách. „Rozdíl je v tom, že naši zaměstnanci nejsou profesionální učitelé a nemají ani k dispozici speciální pomůcky. Kromě toho se věnují dětem v časech, kdy by se za normálních okolností věnovaly mimoškolním zájmovým činnostem," řekla ředitelka z Dolní Čermné Stanislava Švarcová.  Ta také přiznala, že některé děti už se těší do školy a to zejména za svými kamarády. Výhodu děti z vesnice přeci jenom oproti svým vrstevníkům z města mají. Kromě zahrady se mohou jít projít do blízkého lesa. 

Děti z dětských domovů nepřichází ani o kontakt se svými rodiči. Nejčastěji jako formu komunikace volí telefonní rozhovory.  Možné jsou i videohovory přes sociální sítě. „Jsme rádi, že rodiče respektují omezení volného pohybu osob a udržují kontakt s dětmi na dálku," poznamenala Stanislava Švarcová.  

Zdroj a foto: Pardubický kraj