V Chrudimské nemocnici pomáhají s „léčbou" koně i psi

Chrudim – Hipoterapie a animoterapie. Stále populárnější metody, kterými lze ovlivnit psychiku člověka a které mohou zároveň pomoci při léčbě koordinačních a nervosvalových poruch. Co to vlastně je, kdo a kde se s ní setkává, se dočtete v rozhovoru s vrchní sestrou oddělení s lůžky následné péče (LDN) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) Chrudimské nemocnice Šárkou Portyšovou.

Co to hipoterapie a animoterapie je a jaký je mezi nimi rozdíl?  

Hipoterapie je obor hiporehabilitace, fyzioterapeutická metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně, konkrétně pohybu jeho hřbetu v kroku. Animoterapií pak označujeme obecně terapii prostřednictvím zvířat, nejčastěji psa nebo koně. Nicméně používaných zvířat k této formě terapie je mnohem víc. Patří sem i kočka, ale i různí hlodavci, kteří se dají velmi dobře ochočit – jako myšky, morčata, křečci, králíci. Mezi další zvířata zajímavá hlavně k pozorování se dají zařadit želvy, hadi, rybičky nebo různí exotičtí obojživelníci a plazi.  

Jací koně a rasy psů, případně jaká jiná zvířata jsou pro to nejlepší a proč?  

Pro animoterapii jsou vhodní malí koně – minihorse. Rasy psů nelze asi specifikovat. Jsou to obecně psi, kteří jsou klidní, přátelští, hodně kontaktní, poslušní a jsou schopni canisterapeutického výcviku. Máme pozitivní zkušenost s velkými i malými plemeny psů.  

Jak dlouho canisterapie pomáhá v léčbě pacienta?  

V naší nemocnici probíhá již víc jak deset let, záleží na štěstí, kdy máme možnost sehnat ochotné canisterapeuty.  

Komu a kde tento typ terapie prospívá?    

V základu této terapie stojí již to, že léčebné působení vyvolává sama přítomnost zvířete, která by měla v lidech vyvolávat pocit bezpečí a uklidnění. Co se týče fyzických účinků, dochází ke snížení krevního tlaku. Během terapie byste se měli cítit uvolnění a spokojení bez jakéhokoliv stresu a napětí. Zvíře má na člověka neskutečný vliv, uvolňuje emoce, přináší pocit podpory a má také vliv na lepší komunikaci. Pomáhá tedy všem, co mají pozitivní vztah ke zvířatům. V naší nemocnici zvířata dochází na LDN a vždy se setkáváme s velkým úspěchem.  

Je běžné, že chodí zvířátka přímo k posteli pacienta? A jak časté jsou tyto návštěvy?  

Zvířátka chodí přímo k lůžku pacienta. Pokud pacient souhlasí, může mít pejska, kočičku, surikatu či jiné zvířátko i v lůžku. Jestliže je situace příznivá, koná se terapie dvakrát i třikrát do měsíce.  

Jak terapie probíhá?  

Probíhá za přítomnosti canisterapeuta či jiného doprovodu zvířátka v přítomnosti zdravotníka přímo na pokoji pacienta.  

Pociťujete, že je tato alternativa „léčby" na vzestupu?  

Ano, určitě je na vzestupu, v sociálních zařízeních je běžnou součástí, ale i v nemocnicích se tato terapie rozšiřuje, a má velký význam.  

Jak se vyhodnocují výsledky?  

Výsledky nevyhodnocujeme, vycházíme z potřeb pacientů. Pokud někdo návštěvu zvířátka odmítá, respektujeme to, a naopak, jestliže pacient vyžaduje návštěvu delší, rádi vyhovíme.  

Možná přetrvává iluze, že tato forma léčby je především pro fyzicky handicapované pacienty/klienty. Jak to vidíte vy?  

Animoterapie je vhodná a má příznivý efekt pro všechny pacienty i klienty, kteří mají kladný vztah ke zvířatům. Pro handicapované pacienty má příznivý vliv na psychomotorický vývoj.  

Co dalšího se v nejbližší době chystá?  

V pondělí 12. 12. 2022 ve 12.30 hodin přijede do Chrudimské nemocnice Zvěřinec na statku, přiveze zvířátka, kulisy a připravíme „živý betlém" v nemocniční hale, kam pacienty přivezeme. Ti si mohou zvířátka hladit, pomazlit je a dát jim nějaký pamlsek. Vytvoříme pro ně předvánoční atmosféru. Oslovíme i ostatní oddělení, pokud bude zájem, mohou se této akce zúčastnit pacienti z celé nemocnice. 

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje