V Cholticích mají nové zázemí pro sportovce a rádi by opravili tamní zámek

Pardubicko – Radní pro sport a cestovní ruch Alexandr Krejčíř navštívil v dubnu Choltice. Společně se zástupci městyse se zúčastnil prohlídky nově zrekonstruovaného sportovního zázemí u fotbalového stadionu, na které přispěl Pardubický kraj. Během společného setkání došlo i na návštěvu barokního zámku. Ten by v Cholticích chtěli v příštích letech opravit za pomoci dotací a památce vdechnout nový život.

Na jednání zastupitelstva jsem projekt v Cholticích chválil jako velice podařený. Kompletně tam za téměř 13 milionů zrekonstruovali šatny a další zázemí pro sportovce za využití dotací z Národní sportovní agentury, vlastních zdrojů i příspěvků od sponzorů. Pardubický kraj přispěl částkou půl milionu korun na zastřešení tribuny a úpravu zpevněných ploch kolem areálu. Chtěl bych dodat, že Slavoj Choltice dlouhodobě pracuje s mládeží a vytíženost tamního fotbalového hřiště je skutečně vysoká. Mají sedm týmů v různých kategoriích kopané a úzce spolupracují i s nedalekou školou, radnicí, dobrovolnými hasiči a spolkem Trilobit. Přirozeně jsou také místem, kam za sportem a vzděláváním míří děti z přilehlých obcí. Ti všichni budou moci sportoviště a zázemí využívat. Takže příspěvek nejenom od Pardubického kraje měl smysl a podpoří dobrou věc," uvedl radní Alexandr Krejčíř.

Kolaudace hlavní budovy již zdárně proběhla. Při stavebních úpravách došlo ke komplexnímu vyřešení prostoru kolem fotbalového hřiště a žádné další velké investice nejsou v tuto chvíli v plánu. „Rekonstrukcí se výrazně zvýší využitelnost areálu. TJ Slavoj Choltice úzce spolupracuje s městysem a základní i mateřskou školou, kde máme zapojeno celkem 94 dětí. Reprezentujeme městys jak v rámci okresu, tak i Pardubického kraje. Ovšem naše ambice nejsou pouze o celkovém umístění v soutěžích, nýbrž hlavně kvalitní práce s mládeží se zapojením rodičů a rodiny jako takové. Chceme dětem umožnit sportovní růst v přátelském kolektivu, a aby měly dobrý pocit z odvedené práce. Aby se k nám současní i minulí hráči vždy rádi vraceli," sdělil předseda výboru Slavoj Choltice Richard Peml.

Oprava školní tělocvičny pomůže dětem i dospělým sportovcům

Investice do sportu v Cholticích nekončí na fotbalovém hřišti. Starosta Tomáš Bolek společně s kolegy zastupiteli představil i další projekt, kterým chce městys podpořit zdravý pohyb. „V březnu začala několik let připravovaná rozsáhlá rekonstrukce malé a velké tělocvičny v ZŠ Choltice. Dojde ke kompletní výměně podlah, při které dožilé parkety nahradí dřevěná plovoucí podlaha. Zcela nové bude rovněž protinárazové obložení stěn a protihluková izolace.  Práce by měly být dokončeny do konce září a jak školní děti, tak ostatní sportující veřejnost získá moderní a atraktivní sportoviště. Městys na tuto akci využil dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši pět milionů korun a ze svého rozpočtu ji spolufinancuje čtyřmi miliony," popsal další záměr samosprávy starosta Bolek.

Městys má velké plány s barokním zámkem, žádost o dotaci chce odevzdat na podzim

Na závěr setkání se přítomní vydali do barokního zámku ze 17. století. Ten by městys chtěl do budoucna kompletně zrekonstruovat a kulturní památce vdechnout nový život, aby se stala jedním z  center turismu a cestovního ruchu v regionu.  Zastupitelstvo městyse v únoru schválilo, že zámek Choltice bude nadále provozován jako historický zámecký objekt s pravidelnými prohlídkami několika okruhů doplněných o interaktivní prvky a s možností komerčního využití restaurace, kavárny, velkého sálu a přilehlých místností. „Zámek by měl prezentovat život na zámku na počátku 20. století, interaktivně zámecký park a oboru v proměnách času, dále by zde měla být výstavní galerie, společenské prostory pro pořádání výstav, plesů, přednášek a dalších akcí, restaurace a kavárna. V jižní části parku pod zámkem by mohla být obnovena barokní zahrada. Značné úsilí nyní vynakládáme na přípravu podkladů pro žádost o zařazení do dotačního programu ministerstva kultury na záchranu architektonického dědictví, kam bychom chtěli podat kompletní žádost na podzim letošního roku. Pokud budeme úspěšní, začne běh na dlouhou trať. Ale jednou doběhneme. Chceme, aby choltický zámek se svou 70hektarovou oborou a parkem byl vyhledávaným odpočinkovým cílem nejen našich občanů, ale i turistů. A Choltice mají co nabídnout již dnes," dodal starosta. Tento záměr se bude městys Choltice snažit realizovat nejen vlastními finančními prostředky, ale i díky státním, krajským či unijním dotacím.

Prezentovaný záměr na rekonstrukci zámku, opravu depozitáře a další nutné úpravy budovy i přilehlého areálu se mi velice líbí a budu o ně kolegy z rady informovat. Při rozvoji turistického ruchu v této lokalitě logicky narážíme na strop toho, co je v současném stavu návštěvníkům možné nabídnout. Proto projektu velice fandím a doufám, že bude úspěšný. Pardubický kraj pravidelně přispívá například na výměny oken, restaurování sbírkových předmětů a dílčí opravy, ale kompletní rekonstrukce bude samozřejmě velice nákladná a bude nutné získat spolufinancování ze státních či evropských fondů. Pokud to bude možné, projekt na rekonstrukci zámku rádi podpoříme. Stejně tak jsem kolegy ze samosprávy informoval o našich dotačních titulech na podporu spolkového života a trávení volného času," uzavřel radní Krejčíř.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj