V areálu Památníku Zámeček už se ladí detaily expozice…

Pardubice – Rekonstrukce pardubického Památníku Zámeček, významné národní kulturní památky připomínající oběti heydrichiády, se chýlí ke konci. Samotná stavba byla zkolaudována na konci srpna, nyní se pracuje na doladění expozice uvnitř památníku, tak aby byl na podzim tohoto roku připraven otevřít se veřejnosti.

„Jsem rád, že se nám podařilo dodržet naplánovaný harmonogram a že budeme moci památník zpřístupnit veřejnosti, tak jak jsme slíbili, tedy na podzim letošního roku. Areál se po citlivé rekonstrukci včetně výsadby veškeré zeleně zahrnující 58 nových stromů a tři keře v okolí památníku, doplnění nového mobiliáře a veřejného osvětlení a obnovení písečné valu za pomníkem, vrací více do podoby roku 1942. Součástí objektu expozice, kterou nyní pod dohledem týmu pana ředitele památníku, architektů a autora libreta expozice finalizujeme, bude nejen promítání úvodního dokumentárního snímku včetně unikátních dobových pardubických záběrů, ale také dobové artefakty, které Památníku Zámeček zapůjčilo Východočeské muzeum a které zahrnují jedinečnou sbírku předmětů – například popravčí pušky, pouta a předváděcí řetízky gestapa, popravčí kůl, rakev či dochované části oděvů obětí. Expozice bude k lidem promlouvat také interaktivně, její součástí jsou mimo jiné i vícejazyčné tablety, na kterých si návštěvníci budou moci prohlédnout významné a některé dosud nezveřejněné dokumenty odrážející dění v době heydrichiády," popisuje plně bezbariérovou expozici, jejíž otevření se nezadržitelně blíží, náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Na svých místech už jsou také keramická díla, která zdobila dvě stély stojící nedaleko samotného pomníku, a jedna figurální keramická plastika, která byla součástí původního objektu. Díla byla zrestaurována a navrácena zpět do nové expozice.

O provoz Památníku Zámeček se bude starat nová příspěvková organizace v čele s ředitelem Viktorem Janákem. Cílem přitom bude, aby byla uchována vzpomínka na oběti heydrichiády a připomenuta významná role československých odbojářů, zejména těch pardubických. Na programu budou nejen prohlídky pro školy, ale také pořádání nejrůznějších výstav zaměřených i nad rámec regionu Pardubice. „Expozice zahrnuje středočeský a východočeský region, při dohledávání historických podkladů jsme se tedy nezaměřovali jen na dění v Pardubicích či Pardubickém kraji. Podařilo se nám dohledat chybějící informace o většině obětí, což pro nás byla z hlediska přípravy expozice velmi náročná část. Z Německa, Spojených států amerických či Izraele a Velké Británie jsme získali významné dokumenty, včetně filmových záběrů, které jsme využili v rámci promítaných filmů. Mimořádné jsou dobové rozhlasové záznamy, které začasté nesou skrytý vtip i v dobách tragických. Zcela unikátní jsou dosud nikdy veřejně nepublikované osobní zápisky Heinricha Himmlera, zápisy z jednání Adolfa Hitlera či osobního deníku Josepha Goebbelse z června 1942, které budou mít návštěvníci k dispozici právě v instalovaných tabletech. Opakem je například osobní deník pardubické židovské dívky, která mohla uniknout z protektorátu, ale přes válečnou korespondenci sleduje smrt svých rodičů. Nebo osobní poznámky Alfréda Bartoše z jeho gestapem odhaleného deníku. Tyto a další dokumenty jsou veřejnosti představeny vůbec poprvé, přitom dokládají, jak zdejší události zasáhly nejen území protektorátu, ale dokázaly otřást celým nacistickým vedením," nastiňuje části expozice historik Vojtěch Kyncl s tím, že část historických materiálů bude prezentována v tištěné formě, část pomocí dataprojektorů, LCD displejů a reproduktorů. „Vyprávíme příběh o boji hrstky lidí proti obrovské přesile. A vyprávíme ho nejen současné generaci, ale pomyslně i těm, kteří položili životy, neboť se nikdy nedozvěděli, jak důležitý úkol splnili a jaká válečná zvěrstva nacisté připravovali. Postavit se zlu mělo smysl. Hlavní myšlenkou ale zůstává dosud nedoceněný přínos Československa v garanci nezadatelných lidských práv a důsledného potírání zločinů proti lidskosti. Na tento přínos světu po přestálém utrpení mohou být Češi právem hrdí. Vynechán ale samozřejmě není ani hlas těch, kterým okupanti vzali rodiny, přátele a víru v budoucnost," dodává Kyncl.

V současné době se v areálu Památníku Zámeček dokončují úpravy okolní zeleně a detaily vnitřní expozice. Slavnostní otevření je naplánováno na konec října, veřejnosti se Památník Zámeček otevře den po uskutečnění slavnostního otevření. „Do konce tohoto roku, respektive do Vánoc, bude expozice otevřena návštěvníkům od úterý do neděle v odpoledních hodinách, dopoledne budou probíhat edukační programy pro školy a exkurze předem nahlášených skupin," informuje o plánovaném provozu národní kulturní památky její ředitel Viktor Janák. Hlavní přístup k Památníku Zámeček bude nově z ulice Průmyslová, kde město vybudovalo pro potřeby památníku také nové parkoviště.

Město do výstavby celého areálu včetně expozice investovalo 43,8 milionu korun, s pokrytím nákladů mu přitom pomáhají dotace Evropské unie a příspěvek státního rozpočtu. Částka, kterou město na tento projekt vyčerpá, přesahuje výši 21 milionů korun. Dotace je čerpána prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace – IROP – Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Specifický cíl: 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic