Univerzita Pardubice získala ocenění HR Award…

Pardubice – Univerzita Pardubice získala prestižní ocenění HR Award. Přidala se tak k významným vzdělávacím a vědeckým institucím, jejichž prioritou je péče o zaměstnance. Certifikát HR Award zajišťuje vysoké škole větší atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí i získávání významných grantů na podporu výzkumu.

„Ocenění zvyšuje prestiž naší univerzity i její atraktivitu pro výzkumníky z celého světa. Je dokladem, že na Univerzitě Pardubice vytváříme podmínky pro lepší kariérní růst v oblasti výzkumu a vývoje," řekl prorektor pro vnitřní záležitosti prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

HR Excellence in Research Award (HR Award) je prestižní ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro výzkumníky znamená organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí.

Univerzita Pardubice se přihlásila k principům „Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků" v roce 2019. Během dalšího roku získala informace z dotazníkového šetření, na základě kterých vytvořila strategické dokumenty, jako je například akční plán nebo GAP analýza, které jsou potřebné pro zisk ocenění. Hodnotitelé Evropské komise dokumenty vyhodnocovali několik měsíců. Ocenění získala oficiálně Univerzita Pardubice minulý týden. Nyní čeká univerzitu každé tři roky obhajoba certifikace před Evropskou komisí. Akční plán má navržený do roku 2025.

Jedním z prvních konkrétních aktivit je Mentoringový program, který Univerzita Pardubice právě startuje. Excelentní vědci ze sedmi fakult nabídnou pomoc mladým doktorandům a nadějným výzkumníkům. O programu mluví v nejnovějším univerzitním podcastu UPCE On Air prof. Roman Bulánek z Fakulty chemicko-technologické, který je koordinátorem mentoringových programů a zároveň je jedním z mentorů. Podcast má dnes premiéru na YouTube, Spotify nebo sociálních sítích UPCE.

Více informací HR Strategie pro vědu a výzkum (HRS4R) | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice