Univerzita Pardubice získala ocenění HR Award…

Pardubice – Univerzita Pardubice získala prestižní ocenění HR Award. Přidala se tak k významným vzdělávacím a vědeckým institucím, jejichž prioritou je péče o zaměstnance. Certifikát HR Award zajišťuje vysoké škole větší atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí i získávání významných grantů na podporu výzkumu.

„Ocenění zvyšuje prestiž naší univerzity i její atraktivitu pro výzkumníky z celého světa. Je dokladem, že na Univerzitě Pardubice vytváříme podmínky pro lepší kariérní růst v oblasti výzkumu a vývoje,“ řekl prorektor pro vnitřní záležitosti prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

HR Excellence in Research Award (HR Award) je prestižní ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro výzkumníky znamená organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí.

Univerzita Pardubice se přihlásila k principům „Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků“ v roce 2019. Během dalšího roku získala informace z dotazníkového šetření, na základě kterých vytvořila strategické dokumenty, jako je například akční plán nebo GAP analýza, které jsou potřebné pro zisk ocenění. Hodnotitelé Evropské komise dokumenty vyhodnocovali několik měsíců. Ocenění získala oficiálně Univerzita Pardubice minulý týden. Nyní čeká univerzitu každé tři roky obhajoba certifikace před Evropskou komisí. Akční plán má navržený do roku 2025.

Jedním z prvních konkrétních aktivit je Mentoringový program, který Univerzita Pardubice právě startuje. Excelentní vědci ze sedmi fakult nabídnou pomoc mladým doktorandům a nadějným výzkumníkům. O programu mluví v nejnovějším univerzitním podcastu UPCE On Air prof. Roman Bulánek z Fakulty chemicko-technologické, který je koordinátorem mentoringových programů a zároveň je jedním z mentorů. Podcast má dnes premiéru na YouTube, Spotify nebo sociálních sítích UPCE.

Více informací HR Strategie pro vědu a výzkum (HRS4R) | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice

 •  
 •  
 • První milník v realizaci Revitalizace letního stadionu splněn…
 • Pardubice – Dnes byly členům zastupitelstva statutárního města Pardubice zástupci společnosti PORR a.s. představeny a prezentovány finální vizualizace projektu Revitalizace

  •  
  •  
 • Silný vítr řádí v Pardubicích…
 • Pardubice – Silný vítr v Pardubicích nám přivál také několik událostí. První byly létající polystyrenové desky nad křižovatkou u Domu

  •  
  •  
 • Pardubický kraj dohlíží na výstavbu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici…
 • Pardubice – Radním Pardubického kraje bude čtyřikrát do roka předávat kontrolní zprávu z výstavby pavilonu urgentního příjmu s centralizací akutních provozu v Pardubické

  •  
  •  
 • Pizza za 76 korun, palačinka za 35 korun. Díky nové pardubické fast foodové restauraci POE POE to není sen, ale realita!
 • Pardubice – Na „kulatém“ rohu pardubické třídy Míru a Masarykova náměstí, v místě, kde dříve sídlila banka, vznikla nová moderní fast

  •  
  •  
 • Večer splněných přání s odtahem vozidla…
 • Pardubice – Pro dobrotu na žebrotu. O platnosti tohoto úsloví se hlídky strážníků přesvědčují s pravidelností tak železnou, že by z toho

  •  
  •