Univerzita Pardubice získala cenu DZS za inovaci pro zahraniční studenty

Pardubice – Univerzita Pardubice získala Cenu Domu zahraniční spolupráce (DZS) za rok 2022 v kategorii Flexibilita a inovace. Držitelem ceny se stala díky iniciativě UPCE Healthcare Club. Tato aktivita, do které se aktivně zapojují vysokoškoláci z Fakulty zdravotnických studií, poskytuje včasnou zdravotnickou pomoc a poradenství zahraničním studentům a zaměstnancům.

UPCE Healthcare Club už více než dva roky pomáhá cizincům na UPCE najít vhodného lékaře, poskytuje rady v případě mimořádných událostí i pro prevenci, a také základní psychologické a sociální poradenství.

„Největší přínos má Healthcare Club pro naše zahraniční kolegy a studenty. Pomáhá jim s orientací v cizím prostředí a v jim neznámém zdravotnickém systému, ale nabízí i rady a asistenci. Tím jednoznačně zvyšuje kvalitu života během pobytu na Univerzitě Pardubice a v České republice," říká prorektorka pro vnější vztahy Univerzity Pardubice doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.

Roli průvodců zahraničního kolegy v systému české zdravotní péče převzali studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. V případě potřeby překládají lékaři obtíže cizinců, poskytují jim základní péči (např. měření fyziologických funkcí, ošetření drobných poranění) nebo je doprovázejí do lékárny. Studenti vyhodnotí, jakou lékařskou specializaci zahraniční kolegové potřebují, a také jim pomáhají v prevenci úrazů a infekčních onemocnění.

„Healthcare Club má významný přínos pro naše studenty, kteří poskytují podporu zahraničním kolegům v cizí řeči. Rozvíjejí si nejen svoje odborné zdravotnické znalosti a dovednosti, ale také svoje jazykové dovednosti. Zkušenost s péčí o pacienta jiné kultury je navíc připravuje na obdobné situace v jejich budoucí profesi," uvedl proděkan pro internacionalizaci a rozvoj Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

Prakticky klub funguje tak, že zahraniční studenti nebo akademici z Univerzity Pardubice, kteří chtějí požádat o pomoc, nejprve kontaktují koordinátorku. Ta vyhodnotí, zda jejich situace vyžaduje návštěvu lékaře, nebo bude stačit konzultace s lékařem po telefonu. V případě, že je nutné navštívit lékařskou ordinaci, domluví pro ně termín a zajistí i doprovod. Studenti Fakulty zdravotnických studií doprovázejí klienty při návštěvě u praktických lékařů nebo v nemocniční ambulanci. Asistují rovněž u různých typů prohlídek a na nejrůznějších odděleních, jako je například zubní, alergologie, gynekologie, kožní nebo je doprovází i na rehabilitaci.

Autor: Mgr. Lenka Čermáková, zástupce vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice