Univerzita Pardubice rozvíjí program Udržitelná UPCE

Pardubice – Udržitelná UPCE je nový projekt, který rozjela Univerzita Pardubice. Univerzita dlouhodobě promítá myšlenku udržitelného rozvoje do vzdělávání, výzkumu, a také do své třetí role – služby společnosti. Nyní spustila speciální webovou stránku Udržitelná UPCE, na které popisuje principy tohoto přístupu a s ní odstartovala i řadu aktivit.

„Usilujeme o to, abychom byli součástí řešení. Naším cílem je rozvíjet poznání v oblasti udržitelného rozvoje, vštěpovat tyto myšlenky studentům, ale také podněcovat veřejnou diskusi, rozšiřovat povědomí veřejnosti a přinášet příklady dobré praxe," říká prorektorka pro vnitřní záležitosti Univerzity Pardubice doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.

Univerzita se jen letos zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko speciálním dnem, ve kterém vyhlásila akci Ukliďme kampus. Nabídla veřejnosti u příležitosti Dne Země nově diskusi s experty na témata týkající se udržitelnosti. Na univerzitě se debatovalo o zajímavostech přírody Pardubic a okolí, o vnímání toxicity látek a lidské imunitě nebo o tom, jak myslí na udržitelnost při svém provozu české vysoké školy. Různým pohledům na udržitelnost se chce věnovat také nově vznikající ekologický spolek na univerzitě nebo studentské akce pro veřejnost v rámci projektu Rozjeď to, které podporuje kromě univerzity i Statutární město Pardubice.

Na principy udržitelného rozvoje myslí univerzita i ve svém provozu. V kampusu Univerzity Pardubice, jehož součástí jsou kromě stovek stromů a keřů i menší les, lze najít ptačí budky, tzv. hmyzí hotely, a také další nové kontejnery na použitý textil a nádoby na sběr baterií. V rámci zkvalitnění života univerzita nejnověji instalovala na několika místech i přebalovací pulty a dokončuje venkovní učebnu pro studenty i venkovní jídelnu vysokoškolské menzy. V kampusu studenti najdou stanoviště pro používání sdílených kol a koloběžek nebo společnou prádelnu.

Chceme-li propagovat zásady společensky odpovědného chování, měli bychom se jimi také sami řídit. Usilujeme o rozvoj v oblasti udržitelného rozvoje ve spolupráci jednotlivých pracovišť univerzity i s dalšími partnery na národní i mezinárodní úrovni," dodává prorektorka Liběna Černohorská.

Mezi udržitelné aktivity patří ekologický úklid, sdílení technického vybavení, akce popularizující vědu, charitativní aktivity i Galerie GU:, ve které letos veřejnosti nabízí 6 výstav českých umělců. Univerzita Pardubice je od roku 2021 držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research Award za péči o lidské zdroje, organizuje vzdělávání s tématem genderové rovnosti a etického jednání.

Univerzita Pardubice nabízí jednotlivé studijní předměty, ale i celé studijní programy zaměřené na výchovu budoucích odborníků v oblasti udržitelnosti. Na Fakultě chemicko-technologické je tak nabízen bakalářský studijní program „Chemie a technologie ochrany životního prostředí", navazující magisterské studijní programy „Udržitelný rozvoj v chemii a technologii" a „Chemické a procesní inženýrství" se specializací „Ochrana životního prostředí". Součástí nabídky je i doktorský studijní program „Chemické a procesní inženýrství" se specializací „Environmentální inženýrství" v češtině i v angličtině. Více informací a přihlášky lze najít na webu https://studuj.upce.cz/

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice