Univerzita ocenila své osobnosti. Ceny převzali vědci i studenti

Pardubice – Rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek ocenil při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva osm vědců a studentů za mimořádné výsledky, společenskou angažovanost nebo reprezentaci univerzity. Při slavnostním akademickém obřadu převzaly také tři osobnosti ocenění od děkanů fakult univerzity.

„I v letošním roce pracovníci a studenti naší univerzity dosáhli celé řady mimořádných úspěchů v oblasti vzdělávací, vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti, a také naplňování společenské, tzv. třetí role univerzity. Jsem proto rád, že mohu některé z nich vyzdvihnout a ocenit," uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. LiborČapek.

Cenu rektora za společenskou angažovanost získala Mgr. Kateřina Bláhová a skupina studentů a akademiků Fakulty filozofické za obětavou dobrovolnickou práci. Studenti a pedagogové hned po začátku války na Ukrajině odstartovali sérii nízkoprahových kurzů českého jazyka pro válečné běžence v Pardubicích. Cenu převzal Mgr. Ondřej Krása, Ph.D., vedoucí Katedry filosofie a religionistiky.

Za přínosnou spolupráci s praxí obdržel cenu rektora proděkan Fakulty restaurování Ing. Karol Bayer. Vědec měl zásadní podíl na přípravě, vedení a realizaci konzervace pravěké dřevěné studny, jejíž vznik experti odhadují do let 5259-5258 před naším letopočtem. Studnu objevili archeologové u obce Ostrov na Chrudimsku.

Další cenu za přínosnou spolupráci s praxí letos získal také vědec doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D. z Fakulty chemicko-technologické, který navrhl optimalizaci výroby Corey alkoholu-A (-) a tuto technologii se podařilo úspěšně uvést do praxe.

Cenu rektora za popularizaci vědy si odnesl Ing. Daniel Honc, Ph.D., z Fakulty elektrotechniky a informatiky, který se významně zapojuje do systematické a inovativní popularizace automatizace robotiky studentům středních škol i široké veřejnosti.

Cenu rektora za publikaci v časopise s vysokým impakt faktorem předal rektor kolektivu chemiků. Ing. Jan Vrána, Ph.D. a prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. z Fakulty chemicko-technologické získali publikaci v časopise Nature Communications za objev kladně nabitých karboranů.

Cenu rektora za prestižní monografii má PhDr. Ladislav Vít, Ph.D., z Fakulty filozofické za monografii The Landcapes of W. H. Auden´s Interwar Poetry: Roots and Routes. New York & London: Routledge, 2021.

Studentskou cenu rektora převzal Daniel Javorski za šíření dobrého jména Univerzity Pardubice v oblasti sportu a příkladnou reprezentaci na akademickém mistrovství světa ve futsale.

Stříbrnou medailí za zásluhy o rozvoj fakulty převzal od děkana Fakulty chemicko-technologické doc. Ing. František Skopal, CSc.

Za zásluhy o rozvoj fakulty, za významný přínos k rozvoji regionálních věd a příslušných studijních programů realizovaných na Fakultě ekonomicko-správní od jejího vzniku po současnost získal cenuděkana prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc., dlouhodobý pracovník Ústavu ekonomických věd.

Cenu děkana Dopravní fakulty Jana Pernerapro mladého akademického pracovníka převzal Ing. Petr Vnenk za příkladnou vědecko-výzkumnou a projektovou činnost spojenou s popularizací dosažených výsledků.

Autor: Mgr. Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Foto: autor M. Reinberk, DiS – Univerzita Pardubice
Zdroj: Univerzita Pardubice