Učiliště v Třemošnici slaví 50 let

Chrudimsko – V Třemošnici mají velký důvod k oslavě. Místní Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj, slaví 50 let. Při té příležitosti školu navštívili hejtman Martin Netolický a radní pro školství Josef Kozel. Za dobu existence školu absolvovalo téměř 4 500 žáků a žákyň.

„Třemošnické učiliště je příkladem školy, do které jsme v posledních letech investovali nemalé prostředky. V roce 2019 jsme začali zateplením budovy dílen za téměř 30 milionů korun. Další investicí za téměř pět milionů korun byla modernizace truhlářské dílny v budově, která byla původně navržena jako školní jídelna. V dílnách jsme také vyměnili technické vybavení včetně CNC obráběcího centra, frézky či soustruhu tak, aby studenti měli k dispozici moderní techniku. V tomto případě se jednalo o investici za téměř 10 milionů korun, z čehož 8,5 milionu korun jsme získali z evropských fondů," uvedl hejtman Martin Netolický, který také zmínil další plánovanou krajskou investici. „V rámci energetických úspor připravujeme na budově dílen umístění fotovoltaických panelů a řešíme rekonstrukci elektroinstalace a podlahy v dílnách," doplnil hejtman, který si s radním Josefem Kozlem prošel také upravenou část domova mládeže.

Podle Josefa Kozla se postupnými kroky daří zlepšovat naplněnost školy a podporovat vybrané obory. „V rámci krajských stipendijních programů ve škole podporujeme obory obráběč kovů, strojní mechanik a nástrojař. Jedná se o obory, o které je zájem nejen mezi významnými zaměstnavateli v blízkém regionu, ale celkově na trhu práce. V tomto případě se jedná o spolupráci se společnostmi DAKO Třemošnice a Kovolis Hedvíkov, které studenty a své potenciální zaměstnance také již během studia podporují," řekl radní Josef Kozel s tím, že v loňském roce byla škola naplněna z poloviny.

Podle hejtmana Martina Netolického je právě dobrá spolupráce s významnými zaměstnavateli klíčová. „Když jsem poprvé v našem prostředí začal hovořit o aplikaci prvků duálního systému vzdělávání, nesetkal jsem se s nadšením a pochopením. Dnes se na mnoha případech nejen v našem kraji ukazuje, jak důležitá je silná provazba již v době studia, kdy se mohou žáci vzdělávat přímo v daném provozu. V Třemošnici toto v posledních letech také velmi dobře funguje," sdělil hejtman.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj