Řidičům se otevřela přeložka silnice I/36 Časy – Holice

Pardubicko – Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje přeložku silnice I/36 Časy – Holice. Nová komunikace bude plnit nejen funkci silnice I. třídy, ale také dálničního přivaděče z dálnice D35 ve směru na Holice.

„Po první části přivaděče od dálnice D35 směrem k Holicím začala auta jezdit už letos v červnu, nyní otevíráme její druhou část, která uleví okrajové části Horních Ředic. Ve finální přípravné fázi je i druhý dálniční přivaděč v podobě silnice I/36, který povede z dálnice D35 směrem na Pardubice a který bude zároveň sloužit jako obchvat obce Sezemice," říká ministr dopravy Martin Kupka. 

„Nová přeložka umožňuje díky vylepšeným směrovým a výškovým parametrům trasy plynulejší a bezpečnější jízdu. Problematické byly zejména zatáčky v blízkosti kostela v Horních Ředicích, které byly přestavbou silnice do nové trasy odstraněny. Díky oddálení přeložky od stávající obytné zástavby došlo také ke snížení imisní a hlukové zátěže v obci," představil novou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Během příštího roku bude zahájena realizace druhého dálničního přivaděče v podobě silnice I/36, který propojí s dálnicí D35 Pardubice a bude zároveň sloužit jako obchvat Sezemic. Na stavbu je podána žádost o vydání stavebního povolení a je zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. V trase budoucí stavby již probíhá záchranný archeologický výzkum.

I/36 Časy – Holice

  • délka: 3,4 km 
  • kategorie: S 9,5/70 
  • počet všech stavebních objektů: 26
  • zhotovitel: Strabag a. s.
  • cena stavby dle smlouvy: 198 mil. Kč bez DPH 
  • realizace stavby: 2022 – 2023

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 250,4 kilometrů nových staveb. Jedná se o 172,6 km dálnic a 77,8 km silnic I. třídy.  Ve výběrovém řízení se nachází dalších 104 km dálnic a silnic I. třídy. Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.

Zdroj a foto: Ministerstvo dopravy ČR