Tesla Kyjevská našla svého budoucího majitele…

Pardubice – Pardubičtí zastupitelé na svém včerejším jednání rozhodli o schválení smluvní dokumentace, která dává areálu brownfieldu Tesla Kyjevská po mnoha letech reálnou naději, že bude využitelný ve prospěch aktivit, kterých je v Pardubicích, respektive přímo v lokalitě Pardubičky trvalý nedostatek.

Město areál bývalé Tesly Kyjevská nejprve pronajme a následně prodá nejméně za základní cenu ve výši 35 milionů korun společnosti Linkcity Czech Republik a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení. V případě, že se Linkcity podaří získat pravomocná povolení na výstavbu v uvažovaném rozsahu, je smluvně zakotvena k ceně její pohyblivá složka v předpokládané hodnotě zhruba 10 milionů korun (tzv. „bonus za výškově prostorou optimalizaci zastavitelnosti").

Areál by tak mohl být opět smysluplně využit. Developer projektu, společnost Linkcity Czech Republik, totiž plánuje toto území nejen celkově zrevitalizovat, tedy vytvořit faktickou novou část Pardubiček. Součástí projektu je také vybudování dopravního napojení, které má zajistit dopravní napojení areálu z nadjezdu z ulice Kyjevská a posílit dopravní vazby pro příjezd do areálu nemocnice.

Zástupci developerské firmy zastupitelům na včerejším jednání představili plánovanou podobu nové Tesly. „Revitalizaci brownfieldu Tesly jsme se snažili uchopit opravdu citlivě. Nesnažili jsme se využít zde co nejvíce metrů čtverečných pro bytové jednotky, naopak jsme se snažili zachovat dostatek zeleně a komunikačních prostor určených setkávání veřejnosti, včetně parku a dětského hřiště. Obecně lze říci, že městské části Pardubičky chybí občanská vybavenost, proto bychom zde rádi vybudovali i obchod," popisuje plánovanou revitalizaci areálu zástupce společnosti Linkcity Czech Republik Martin Minařík.

„Společnosti Linkcity Czech Republik předložila městu studii, která definuje základní funkční přínosy projektu. Jedná se například o vybudování nových parkovacích míst v areálu s výrazně posílenou kapacitou pro návštěvníky Pardubické nemocnice a komerční aktivity (obchody, služby) v severozápadní části areálu. Studie dále počítá s výstavbou řadových rodinných domů v jižní části areálu, v severovýchodní pak s výstavbou bytových domů," popisuje záměry developera primátor Pardubic Martin Charvát.

Objekt telegrafie bude zachován, jeho využití by mělo být provázáno s požadavky městského obvodu, například pro pořádání farmářských trhů, jako zajímavé partnery a potenciální budoucí uživatele lze jmenovat například Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Společnost musí do 18 měsíců od podpisu nájemní smlouvy předat městu zaregistrovanou územní studii, hrubopisy územních rozhodnutí a oznámení o záměru EIA. Převod areálu na soplečnost Linkcity má dvě zásadní odkládací podmínky – firma musí mít vydané pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení na dopravní napojení celého areálu. Výhradně po jejich splnění bude areál převeden na Linkcity. Po převodu pak musí firma do čtyř let přestavět minimálně 75 procent areálu.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: redakce Pardubice ŽIVĚ