Svoz odpadu v období svátků v roce 2017…

V době vánočních svátků, které letos připadají na pracovní dny pondělí 25. a úterý 26. prosince 2017, bude zachován standardní harmonogram svozu komunálního odpadu i separovaných složek odpadu pro občany města, firmy i obce. Všechny separační dvory budou v době vánočních svátků v tyto dny uzavřeny. Za pondělní svoz odpadu na Nový rok 1.1.2018 bude probíhat náhradní svoz až v úterý 2.1.2018, stejně tak budou o 1 den svozu posunuty veškeré standardně plánované svozy nádob, tzn. že nádoby, které by se standardně sypaly v úterý, budou svezeny ve středu, středeční svoz bude realizován ve čtvrtek, čtvrteční v pátek a nádoby, které se standardně sváží v pátek, budou na začátku ledna mimořádně svezeny až v sobotu 6.1.2018. Tímto prosíme ty občany a zákazníky, kterých se tato změna dotkne, aby toto brali v potaz a nádoby připravili k výsypu v průběhu 1. kalendářního týdne roku 2018 o den déle, než jsou obvykle zvyklí. Od 2. kalendářního týdne roku 2018 bude již svoz probíhat beze změn a pravidelně, tak jak je nastaven standardní harmonogram svozů nádob. Dále připomínáme, že ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční stromeček přímo na separační dvůr, mají možnost odložit živé odstrojené vánoční stromky ke stanovištím kontejnerů. Žádáme, aby stromky byly zbaveny veškerých ozdob, protože jsou poté odvezeny na městskou kompostárnu do Dražkovic, kde se stávají vstupní surovinou na výrobu kompostu. V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících informací či dalších dotazů mohou občané kontaktovat pracovníky společnosti Služby města Pardubic na telefonních číslech 466 260 831-33.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační Facebook Služby města Pardubic