Kraj získá dalších 200 milionů z evropských fondů. Zateplí školy a vybaví odborné učebny…

Pardubice – Pardubický kraj obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Životní prostředí 14+ v celkové částce 204 milionů korun. Jedná se o projekty v oblasti školství, zdravotnictví a životního prostředí.

„Rok 2017 byl převážně ve znamení příprav, jelikož v minulém programovém období jsme zrealizovali všechny připravené projekty, a proto bylo nutné vytvořit zcela nové. Může se tak na první pohled zdát, že kraje prostředky nečerpají. To se však změní již v příštím roce. Postupně získáváme potvrzení o poskytnutí dotací na jednotlivé investiční akce, u kterých jsme příspěvek z evropských fondů zažádali, což je jednoznačný důkaz o dobré připravenosti těchto projektů. Většinu z nich činí projekty, jejichž cílem je zlepšit vybavení našich středních škol, a to včetně gymnázií. Je mezi nimi také stavba výjezdové stanice ZZS ve Starých Čívicích," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj byl úspěšný také v případě projektů na takzvané eHealth, tedy elektronické zdravotnictví. „V rámci elektronizace zdravotnictví získáme dotace na elektronizaci zdravotnické dokumentace, její sdílení mezi poskytovateli a modernizaci stávajících systémů pro zobrazení a sdílení obrazové zdravotnické dokumentace v celkové částce 45 milionů korun," sdělil hejtman Martin Netolický.

„Ve všech případech se jedná o investiční projekty s režimem financování "ex-post", což znamená, že Pardubický kraj musí příslušné výdaje financovat ze svého rozpočtu a dotaci obdrží až na základě předložených žádostí o platbu," objasnila způsob financování radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.

 

Projekty z Integrovaného regionálního operačního programu:

– SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa – 39,7 milionů korun

– SOŠ a SOU Lanškroun – přístavba a modernizace odborných učeben – 63 milionů korun

– SOU Svitavy – přístavba odborné učebny a modernizace strojního vybavení – 22,1 milionu korun

– Gymnázium Vysoké Mýto – příprava laboratoře, dílny a prezentační místnosti – 6,8 milionů korun

– Gymnázium Ústí nad Orlicí – vybudování nové laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů – 15,9 milionů korun

– Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Pardubicích – Starých Čívicích – 25,8 milionu korun

 

Operační program Životní prostředí 2014-2020:

– Riziková analýza SEZ na území Pardubického kraje – Králíky – 1,6 milionu korun

– Realizace úspor energie – SOU Svitavy, domov mládeže – 6,3 milionu korun

– Realizace úspor energie – SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny – 29,9 milionu korun

– Realizace úspor energie – Gymnázium Ústí nad Orlicí – 28 milionů korun

– Realizace úspor energie – Průmyslová SŠ Letohrad, areál Ústecká, objekt učeben a dílen – 12,2 milionů korun.

 

Zdroj a foto: Pardubický kraj