Strategie bydlení pro město Pardubice zaujala i v Liberci

Pardubice – Pardubickou radnici v nedávné době oslovili kolegové z libereckého magistrátu a vedení města s prosbou, že by se rádi seznámili s tím, jak radnice pracuje s osobami v bytové nouzi. Na programu jednání však byla také řada dalších témat, včetně provozu ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a fungování ubytovny v Češkově ulici. 

Setkání se za Pardubice zúčastnili první námětek primátora zodpovědný za sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký, který stál za zrodem Strategie bydlení města, zástupci odboru sociálních věcí a zástupci odboru majetku a investic, který má v gesci bytový fond. Z Liberce pak dorazili náměstkyně pro sociální oblast Martina Teplá a náměstek pro bydlení Jan Hruška spolu se zástupci odboru sociální a bytové politiky Magistrátu města Liberec. „Velmi nás těší, že nás oslovili liberečtí kolegové. Rádi jsme se podělili o naše know how v dostupném bydlení a sociálně zdravotní oblasti, pokud to má pomoci dalším lidem. Kolegy z Liberce velmi zaujal náš Program rozvoje bydlení, kde vracíme 100 procent výnosů z nájmů, tedy přes 90 milionů korun ročně do zkvalitňování bytového fondu města, ale třeba také náš projekt startovacího bydlení pro mladé pracující lidi, kteří jsou budoucností našeho města a jeho ekonomiky. Mladým lidem jsme pomohli již 225 startovacími byty," shrnuje klíčová témata náměstek Jakub Rychtecký s tím, že zkušenost jednoznačně ukazuje, že neviditelná ruka trhu sama o sobě dostupnost bydlení nevyřeší, panovala shoda na tom, že dotační podmínky jsou pro města velmi svazující. I přes bytovou výstavbu developerů se v České republice bydlení zdražuje a stává se více a více cenově nedostupné a s tím také roste počet lidí, kteří mají problém náklady na bydlení pokrýt.

„Cenově dostupné a kvalitní bydlení proto vnímáme jako klíčové téma pro rozvoj a udržitelnost města. I my si máme od libereckých kolegů čím inspirovat, kdy město Liberec staví vlastní nové nájemní byty. Kde je vůle, je i cesta," doplňuje Rychtecký s tím, že stávající vedením města Pardubic by vedle velkých investic do stávajícího bytového fondu města, který čítá 2100 bytů, chce připravit vlastní výstavbu cenově dostupného nájemního nebo družstevního bydlení například v lokalitě Hůrek třeba prostřednictvím Nadace pro rozvoj města Pardubic. 

Návštěva z Liberce si v souvislosti s bytovou politikou odvezla řadu inspirativních informací. Například že Pardubice v souladu se směrnicí poskytují byty sociální a cenově dostupné, byty zvláštního určení a bezbariérové pro seniory a lidi s handicapem, chráněné bydlení a byty startovací. Rozdělují také zaměstnanecké a komunitní byty pro organizace pracující s lidmi s handicapem či osobami ohroženými ztrátou bydlení nebo procházejícími transformací péče, v tomto případě se jedná o dětské domovy a dětská centra. „Chtěl bych poděkovat za vřelé přijetí jak panu náměstkovi Rychteckému, tak jeho kolegům. Výměna informací a dobré praxe je stěžejní pro řešení nedostupnosti bydlení. Inspiraci pro Liberec vidím v promyšleném systému reinvestic nájemného zpět do bytového fondu nebo v oblasti startovacích bytů pro mladé," hodnotí setkání liberecký náměstek pro bydlení Jan Hruška. 

Po prezentaci následovala společná diskuze nad probranými tématy. Kromě teoretické části se účastníci vydali také přímo do terénu, aby si prohlédli ordinaci pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a společně s pracovníky magistrátu navštívili také ubytovnu v ulici Češkova. „Ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením byla naším pilotním projektem a je určena osobám bez přístřeší, které jsou nějakým způsobem napojené na naše sociální služby a jejich poskytovatele. Právě tato skupina lidí má opravdu velký problém s tím najít lékaře, což nás primárně vedlo ke spuštění tohoto pilotního projektu. Máme radost, že se ordinace uchytila, pravidelně sem dochází 250 osob s tím, že celkově má ordinace v současné době v evidenci zhruba 500 klientů. Ti zde mohou získat nejen potvrzení o bezinfekčnosti, které je podmínkou přijetí do azylového domu, ale nejdůležitější je, že mohou řešit svůj zdravotní stav a přestat být hrozbou i pro civilní obyvatele z hlediska šíření nákazy. Paní doktorka, která zde ordinuje, pro nás byla výraznou pomocí také v době covidu," informuje o chodu a významu ordinace Iva Bartošová, vedoucí odboru sociálních věcí pardubického magistrátu.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic