Omítky krajské knihovny v Pardubicích jsou v havarijním stavu

Pardubice – Historická jádra středověkých měst mají své kouzlo, ale také nároky na pravidelnou údržbu a řešení následků povětrnostních vlivů. A právě v takových historických domech z období pozdní gotiky a rané renesance sídlí na Pernštýnském náměstí i Krajská knihovna v Pardubicích, příspěvková organizace Pardubického kraje. Ta prošla v letech 2004-2005 rozsáhlou rekonstrukcí. Po 18 letech se nyní opět potýká s havarijním stavem fasády, kvůli kterému musel být regulován i provoz v Zelenobranské ulici. Situací se tento týden zabývali krajští radní.

„Máme k dispozici analýzu památkářů, kde je popsán skutečný stav této kulturní památky. Vyplývá z něj, že veškeré omítkové části uliční fasády jsou v nesoudržném stavu s výskytem statických poruch a hrozí tím nenávratné poškození zrestaurovaných ploch s malbami nebo sgrafity. Důležité je také zajištění odsolení a odvlhčení konstrukcí, které způsobuje vzlínání vlhkosti, odlupování omítek a růst plísní," sdělil náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Pardubický kraj rozdělil nutné opravy do dvou etap. V té první dojde už letos k opravě omítek a fasád na rohovém domě čp. 77.  Bude potřeba také obnovit ozdobné štuky, atiky, římsy a repasovat nebo vyměnit okna. V druhé etapě se řemeslníci pustí do sousedních domů čp. 78 a 79, které jsou v podobném stavu. „Předpokládané náklady I. etapy na čp. 77 po havárii římsy v tomto roce budou přibližně 7 miliónů korun. Druhá etapa na čp. 78 a 79 nás čeká v dalším roce. Obě etapy dohromady odhadujeme na 11,7 milionu korun. Domluvili jsme se, že investicí pověříme knihovnu," dodal Roman Línek.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj