Stavba poldru Kutřín pomůže obyvatelům v povodí Novohradky i zemědělcům

Chrudimsko – Téměř před rokem byla zahájena stavba poldru Kutřín na řece Krounce. Suchá retenční nádrž má ochránit oblast v povodí řeky Novohradky před povodněmi. Na průběh stavby, jejímž investorem je Povodí Labe a má vyjít na téměř půl miliardy korun, se byl ve společnosti zástupců tohoto státního podniku a města Proseč podívat radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Pardubického kraje Miroslav Krčil. Velká voda totiž na zmíněném území ohrožuje obyvatele a působí i nemalé problémy zemědělcům.

„Poldr Kutřín je významné dílo v rámci celého kraje. Jak jsme měli možnost přímo na místě vidět, v současnosti jsou v plném proudu zemní práce. Průběh stavby v této fázi ovlivňuje ale otázka stability svahu na jedné ze stran údolí, kterou se nyní Povodí Labe intenzivně zabývá. Probíhá monitoring svahu. V letošním roce počítá investor s dokončením spodní, tedy sedmé etáže celé stavby," uvedl po prohlídce staveniště radní Miroslav Krčil. Také u této stavby se navíc ale živě diskutuje o vývoji situace a o možných negativních dopadech zdražování železa a dalších komodit.  

Poldr vznikne v úzkém údolí pod obcemi Perálec a Kutřín, a s délkou hráze 136 metrů a výškou přes 17 metrů půjde o technicky zcela mimořádnou stavbu. Podle původních předpokladů má být dokončena v roce 2024.

Autor: Bc. Denisa Píšová – oddělení komunikace / Pardubický kraj
Zdroj a foto:Pardubický kraj