Stavba centrálního příjmu v Pardubické nemocnic úspěšně pokračuje

Pardubice – I přes letní měsíce velmi intenzivně pokračují stavební práce na historicky největší krajské investici, kterou je stavba centrálního příjmu v Pardubické nemocnici. Důležitou zprávou je, že stavba probíhá dle stanoveného harmonogramu. Ke konci června bylo v rámci stavby prostavěno necelých 1,3 miliardy korun včetně daně z částky 1,8 miliardy korun včetně daně.

„Kromě pravidelných kontrolních dnů předkládáme pravidelně kvartálně zprávu o průběhu stavby centrálního urgentního příjmu, který je pro nás z hlediska investic speciálně sledovanou stavbou, jelikož se jedná o historicky největší akci v historii kraje v celkovém rozsahu 1,8 miliardy korun včetně daně," uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. května 2021. Její dokončení je pak předpokládáno na konec letošního roku. „Již z dálky je patrné, že budova má z hlediska venkovního pohledu téměř svoji finální podobu. Z hlediska exteriéru probíhá montáž hliníkové a předsazené fasády budovy, zateplovacího systému, skladba střešního pláště a zemní práce pro komunikace a pokládání betonových prvků. V celé budově pak v těchto dnech řešíme rozvody či keramické obklady. Zároveň probíhá montáž výtahů, vnitřních dveří či konstrukce pro vestavby operačních sálů ve 4. patře. Ke konci června tak byla prostavěna částka dosahující 1,3 miliardy korun včetně daně, což také značí, že se blížíme do finále," sdělil hejtman Martin Netolický.

Vedle samotné stavby jsou řešeny také dodávky potřebných zdravotnických technologií. „Všechny zdravotní technologie s vlivem na stavbu jsou již po uzavřené soutěži a máme podepsané smlouvy. Technické parametry zasmluvněného vybavení jsou průběžně Nemocnicí Pardubického kraje předkládány stavbě ke kontrole případných dopadů na stavbu samotnou. V současnosti se kontrolují a uzavírají aktualizované technické požadavky na napojení vysoutěžených sterilizátorů, angio, CT a RTG," uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Ve vstupním atriu zaparkuje Kašparův Bleriot

Samotný objekt získá ve vstupním atriu svoji dominantu. Tou bude maketa letadla Bleriot. Se kterým aviatik Jan Kašpar uskutečnil v roce 13. května 1911 první let z Pardubic do Velké Chuchle. Maketa bude umístěna v otevřeném vnitřním atriu a její instalace se předpokládá na počátku roku 2024.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj