Stadion Arnošta Košťála oslavil den D

Pardubice – Kompletně zrekonstruovaný areál Stadionu Arnošta Košťála se včera dočkal slavnostního otevření a nic tak nebrání tomu, aby se zde v sobotu odehrál historicky první prvoligový zápas FK Pardubice. Pro město proměnu tohoto území zajistila firma PORR, která stadion zrekonstruovala za necelých 424 milionů korun včetně DPH.

„Jedná se o historický okamžik, kdy tady nejen té současné, ale i budoucím generacím otevíráme prvoligový stadion. Tato investice pro nás byla klíčová z hlediska péče o městský majetek, navíc jsme vnímali revitalizaci tohoto území jako dluh veřejnosti. Areál se nacházel již dlouhou dobu opravdu ve špatném stavu, takže zde nebylo možné pořádat fotbalová utkání. Mám velkou radost, že jsme spolu se zhotovitelem a novým provozovatelem stadionu dotáhli modernizaci areálu do zdárného konce a do budoucna máme v plánu na tuto rekonstrukci navázat také revitalizací Brány borců, kterou na svém lednovém jednání odsouhlasili pardubičtí zastupitelé," podotýká primátor Pardubic Jan Nadrchal, který se spolu se svými náměstky zúčastnil slavnostního aktu.

Fotbalový stadion, který nově nese jméno po významném fotbalovém donátorovi a nadšenci Arnoštu Košťálovi, tehdejšímu místopředsedovi fotbalového klubu SK Pardubice, vznikl ve 30 letech 20. století pro účely celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu. Návštěvníci se nyní mohou těšit na kvalitnější a rozhodně komfortnější divácké zázemí, než na jaké byli zvyklí například při sledování zápasů na stadionu Na Vinici. „Stadion zdobí nový vyhřívaný trávník, který lemují čtyři tribuny s kapacitou 4600 diváků, z toho 600 míst se nachází na historické západní tribuně. Stadion byl přitom postaven tak, aby v případě potřeby bylo možné pomocí přístaveb nových tribun a jejich propojení zvýšit kapacitu stadionu na 6,5 tisíce až 8 tisíc míst. Vedle hlavní hrací plochy se nachází tréninková plocha s umělým trávníkem, a i zázemí pro diváky, novináře a zejména hráče nabízí vše, aby byla splněna kritéria Fotbalové asociace ČR pro českou nejvyšší soutěž a podmínky Unie evropských fotbalových asociací pro stadiony kategorie 3," informuje náměstek primátora zodpovědný za investice a majetek Jan Hrabal s tím, že tribuny byly dostavěny prefabrikovanou formou, což znamená, že jednotlivé železobetonové díly byly odlity do forem, převezeny na místo stavby a poskládány do potřebné podoby. 

Revitalizaci letního stadionu zadalo město metodou Design–Build, kdy vybraný dodavatel, v tomto případě společnost PORR, garantuje zadavateli na základě předem stanovených podmínek zpracování projektu i jeho naplnění, včetně dodržení nabídkové ceny. „Zadáním projektu formou Design-Build dosáhlo město Pardubice nejen výrazně nižší ceny, ale zároveň získalo stadion podstatně rychleji než při běžně používaném zadání, a to díky souběhu tvorby projektové dokumentace a vlastní stavby. Stadion otvíráme 21 měsíců od podpisu smlouvy, kdy naše dodávka obsahovala architektonický návrh, změnu stavebního povolení, vyhotovení kompletní projektové dokumentace, stavbu, kolaudaci a certifikaci stadionu," popisuje Dušan Čížek, člen představenstva společnosti PORR. 

Provoz areálu je řešen formou nájemního vztahu se společností Fotbalový klub Pardubice a.s. Nájemní smlouva, kterou město a klub podepsaly tento týden, umožňuje na principu ceny obvyklé v kombinaci s dlouhodobým smluvním řešením oběma smluvním stranám kvalitní spolupráci v oblasti provozní i ekonomické. „Nájemní vztah jako pilíř provozování fotbalového Stadionu Arnošta Košťála s potenciálem daňové optimalizace umožnil mimo jiné dofinancování speciálního vybavení stadionu při dokončování této investice, například pořízení kvalitnějších sedaček pro diváky či zajištění lepších technologií spojených s péčí o travnatou plochu. Tréninkové hřiště s umělou trávou bude provozovat společnost Rozvojový fond Pardubice a.s. a jejími uživateli budou vedle fotbalových oddílů také sportovní veřejnost a naše základní školy Bratranců Veverkových a Štefánikova, které mají limitované vlastní prostory pro tělocvik," vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce spadají městské finance a sport. 

Co se nájemního vztahu týče, město reguluje provoz stadionu jen z hlediska jeho účelu, což znamená, že byly vymezeny možnosti využití stadionu, který bude sloužit pouze pro konání fotbalových utkání, tréninků a činnost FK Pardubice jakožto fotbalového klubu, město zde neplánuje pořádání koncertů a jiných kulturních akcí. Takováto podoba nájemního vztahu funguje i na jiných stadionech v ČR. Nájemce přitom bude zajišťovat kompletní péči o travnatou plochu a běžnou údržbu do 200 000 korun, záležitosti spojené s fungováním stadionu a je také povinen vydat návštěvní řád. „Jsme připraveni provozovat stadion se vší zodpovědností a těšíme se na fungování v jeho prostorách. V posledním období jsme věnovali hodně energie vyladění všech detailů, do vnitřního vybavení klub investoval nemalé prostředky. I proto jsme rádi, že pardubičtí fanoušci mají o fotbal zájem. To se projevilo při předprodeji permanentních vstupenek, 1800 jich našlo své majitele a věříme, že zájem o fotbal v našem městě ještě poroste," říká předseda představenstva FK Pardubice Vladimír Pitter. Město navíc podpisem nájemní smlouvy dává klubu souhlas s podnájmem pro společnost, která bude v době utkání zajišťovat catering a gastroprovoz. Nájemní smlouva mezi městem Pardubice a společností Fotbalový klub Pardubice a.s. je uzavřena na dobu určitou, do 30.6.2038 s opcí na 5 let, kterou je možné využít dvakrát po sobě. Maximální doba trvání nájemní smlouvy tak je na dobu 25 let.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic