Společné prohlášení hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starostů České Třebové, Hlinska, Chrudimi, Svitav a Ústí nad Orlicí k rušení 17 poboček České pošty v Pardubickém kraji

Pardubice – Dne 31. března jsme obdrželi od generálního ředitele České pošty písemnou informaci o zrušení celkem 17 poštovních poboček v Pardubickém kraji od 1. července letošního roku. Toto zcela zásadní rozhodnutí pro život v našich městech bylo učiněno od stolu a informaci jsme obdrželi bez jakékoliv předchozí komunikace a bez detailní argumentace k jednotlivým pobočkám. V rámci stanoveného seznamu nebyla jakkoliv zohledněna specifika jednotlivých měst, stav poboček, předchozí investice, spádovost, bezbariérovost či počet parkovacích míst. 

Proto jsme bezprostředně po tomto oznámení považovali za nutné setkat se společně s pověřenými zástupci České pošty, aby nám vysvětlili to, co mělo být z našeho pohledu jednoznačně komunikováno dříve. Není možné jen na mapě narýsovat kružnici, ale musíme se bavit vždy o podmínkách konkrétního města, konkrétní pobočky. Tato argumentace nám bohužel nebyla přesvědčivě objasněna ani na osobním jednání a stále tak zůstává řada nezodpovězených otázek a pochybností. 

Jakožto volení zástupci našich občanů musíme udělat maximum proto, abychom zajistili, že se poštovní služba výrazně nevzdálí od občanů tak, jak je nyní navrhováno. Pokud bude docházet k uzavírání poboček České pošty, je nutné garantovat, že na zbývajících pobočkách bude adekvátně rozšířen počet otevřených přepážek nebo rozšířena provozní doba tak, aby nedocházelo k dalšímu snižování komfortu pro klienty, ale také pro samotné zaměstnance, na které by tak byla kladena daleko větší zátěž a tlak bez adekvátního finančního ohodnocení. Ačkoliv jsou tyto přísliby zástupci České pošty dávány, máme důvodné pochybnosti, že tomu tak v reálném provozu bude. 

Z výše uvedených důvodů proto považujeme za nezbytné, aby České pošta přehodnotila stávající strategii a přistupovala k jednotlivým lokalitám nikoliv plošně, ale vždy s přihlédnutím k místním podmínkám a po detailní debatě se starosty dotčených obcí. Naším společným zájmem a cílem musí být zachování kvalitní a dostupné služby pro naše občany. Proto s navrženým rušením 17 poboček v Pardubickém kraji a způsobem jejich výběru nesouhlasíme a navrhujeme, aby byl proces transformace a rušení poboček odsunut na termín nejdříve od 1. ledna 2024. Zároveň žádáme, aby v se průběhu měsíce dubna uskutečnila osobní setkání zástupců České pošty s vedením konkrétních měst za účasti vedoucích pracovníků jednotlivých poboček, na kterých by měl být jasně definován režim fungování poboček od 1. července, a to včetně rozsahu otevírací doby, počtu otevřených přepážek a vytížení jednotlivých pracovníků tak, aby bylo možné předat tyto informace našim občanům, kteří si zaslouží znát odpovědi na své dotazy. Závěrem vyzýváme Vládu České republiky, aby se k situaci České pošty postavila čelem a zajistila neomezení služeb pro všechny naše občany.

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
Zdeněk Řehák, starosta České Třebové
Miroslav Krčil, starosta Hlinska
František Pilný, starosta Chrudimi
David Šimek, starosta Svitav
Petr Hájek, starosta Ústí nad Orlicí

Zdroj a foto: Pardubický kraj