Sociální podnikání snad brzo dostane legislativní oporu

Pardubice – Pardubický kraj se v mnoha záležitostech sociální péče efektivně inspiroval v zemích s moderním sociálním systémem a poznatky v průběhu posledních let aplikoval do praxe. Stal se lídrem mezi českými a moravskými kraji v transformaci ústavních zařízení pro lidi s mentálními a kombinovanými vadami i v transformaci péče o ohrožené děti a rodiny. Průkopníkem je i v podpoře sociálního podnikání. Tam však naráží na zatím chybějící českou legislativu.  Jak zaznělo na konferenci Budoucnost sociálního podnikání v Pardubicích, mělo by se to brzo změnit k lepšímu.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí má zákon o sociálním podnikání v České republice už v hrubých rysech připravený a jak na konferenci řekl ministr Marian Jurečka, v příštím roce by měl vstoupit do projednávání v parlamentu. Inspirací může být i slovenský zákon, který, jak jsme se přesvědčili při návštěvě tamních podniků, jim výrazně ulehčuje jejich pozici," uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Na konferenci vystoupili i zástupci Slovenska. Například Banskobystrický kraj sám založil dva sociální podniky v oblasti stavebnictví a zemědělsko-lesnických prací a také agenturu práce, která připravuje znevýhodněné lidi na trhu práce na vybranou profesi. Legislativa umožnuje kraji upřednostnit sociální podnik ve veřejných zakázkách, takže tyto sociální podniky pracují na rekonstrukcích budov kraje nebo na farmě krajské zemědělské školy.

Pardubický kraj podporuje sociální podnikání už od roku 2015. Dotační programy má jak pro nově vznikající, tak i pro už fungující sociální podniky. Jejich prostřednictvím už podpořil na 105 projektů v celkové výši téměř 11 milionů korun.  Spolu s dalšími partnery pak nabízí sociálním podnikům vzdělávání a poradenství, například prostřednictví Akademie sociálního podnikání.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj