Školy, nemocnice, záchranka a dálnice. Kraj a Litomyšl řeší řadu společných projektů

Svitavsko – V rámci pravidelných cest po regionu navštívil v úterý hejtman Pardubického kraje Martin Netolický město Litomyšl. Se starostou Danielem Brýdlem a místostarostou Radomilem Kašparem řešil mimo jiné oblasti středního školství, zdravotnictví, ale také dopravy v návaznosti na budování dálnice D35.

Pardubický kraj v Litomyšli zřizuje tři střední školy a speciální základní školu, a proto bylo téma školství jedním ze společných témat jednání. „Do všech našich školních budov a areálů se snažíme investovat také za přispění evropských fondů dlouhodobě a Litomyšl není výjimkou. Proto jsme například na gymnáziu opravili a zateplili historickou fasádu školní budovy, vyměnili okna, nechali odvlhčit budovu a vyměnili střechu nad tělocvičnou. Celkově se pohybujeme na částce téměř 49 milionů korun. K tomu nesmíme zapomínat na projekty na zahradnické a technické škole či na pedagogické škole," řekl hejtman Martin Netolický.

Ten s vedením města řešil společný projekt na vybudování nových parkovacích míst u Střední školy zahradnické a technické. „Ve spolupráci s krajem připravujeme vybudování přibližně 12 parkovacích míst pro studenty středních škol u zemědělské školy. Jedná se o pozemky, které jsou z části městské a z části krajské. V tuto chvíli jsme se krajem domluveni, že bychom se na předpokládaných nákladech ve výši 700 tisíc korun podíleli rovným dílem," uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Obdobným společným projektem kraje a města bylo vybudování více jak 70 parkovacích míst v areálu Litomyšlské nemocnice. Právě jeho další rozvoj byl jedním z dalších témat schůzky. Kraj v areálu nemocnice připravuje úpravu parku, jeho otevření a zatraktivnění celé oblasti pro širokou veřejnost.

Krajských aktivit v oblasti zdravotnictví se týká také budování nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje na výjezdu z Litomyšle. „Na vybudování nové výjezdové základny v předpokládané hodnotě 48 milionů korun chceme získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. V tuto chvíli předpokládáme, že by stavba mohla být dokončena na podzim 2024 a s městem, které návrh podporuje, jsme se domluvili na bezúplatném převodu pozemku," vysvětlil hejtman.

Dlouhodobým problémem Litomyšle je doprava, respektive zatížení tranzitní dopravou na silnici I/35, která prochází samotným centrem města. „Již v tuto chvíli řešíme období po dokončení dálnice D35 v blízkosti města. Proto společně s architekty připravujeme požadavky na Ředitelství silnic a dálnic ČR pro úpravu silnice před převodem na kraj. Pro nás je důležité, abychom komunikaci, která nyní půlí město, začlenili do každodenního života Litomyšle a tranzitní dopravu přesunuli na dálnici," sdělil starosta Daniel Brýdl.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj