Se zabahněnými komunikacemi kvůli stavbě dálnice D35 pomohou krajští silničáři

Svitavsko – Mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku Ředitelství silnic a dálnic staví téměř 12 kilometrů dlouhý úsek dálnice D35, který se má otevřít v příštím roce. Obyvatelé Opatovce a dalších obcí v regionu v posledních týdnech zaznamenali problémy se znečistěnými silnicemi. Ty působí zvýšený pohyb těžké techniky stavební firmy, která na stavbě dálnice pracuje. I když je za úklid zodpovědná zhotovitelská firma, s monitorováním stavu vozovky pomůže Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Jsme si vědomi toho, že stavba dálnice zatěžuje okolní obce a provoz techniky s sebou přináší řadu problémů. Proto se zástupci samospráv, zhotovitele i krajských silničářů nedávno setkali, aby našli způsob, jak dopad stavby mírnit," sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Kromě zvýšené pozornosti, kterou budou řidiči věnovat umývání vozidel, dojde také ke změně techniky a četnosti úklidu. Za úklid silnice odpovídá zhotovitel stavby. „Problémy se týkají hlavně silnice III/03532. Na úklid firma, která dálnici staví, nasadí zametací vozidlo se sběrem zeminy a čištění bude probíhat častěji. Při stavbě takového rozsahu, jako je stavba dálnice, se i přes veškerou snahu na silnici nečistota dostane. Správa a údržba silnic Pardubického kraje se bude ve zvýšené míře věnovat monitorování stavu vozovky," uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Za dva týdny se bude jednání opakovat, aby se zjistilo, jak jsou nastavená opatření účinná.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, uvedl, že během čtyř týdnů bude technika jezdit po trase nově vybudované dálnice a problémy ustanou. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic je součástí stavby úseku mezi Janovem a Opatovcem jedna mimoúrovňová křižovatka, do níž se napojí i nový obchvat Svitav. V trase dálnice je vzhledem k členitosti terénu navrženo celkem sedm mostů, největším z nich je most přes silnici I/35 a Mikulečský potok o délce 439 metrů. V rámci stavby vznikne také šest protihlukových stěn o celkové délce 4,5 kilometru.

Dálnice D35 je plánována v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a po dokončení bude s celkovou délkou 210 kilometrů druhou nejdelší dálnici v ČR.

Autor: Michele Vojáček
Foto: SÚS Pardubického kraje
Zdroj: Pardubický kraj