S ohledem na výši inflace bude EOP svým zákazníkům v příštím roce teplo reálně zlevňovat

Pardubicko – Cena pro odběratele tepla z opatovické elektrárny bude v roce 2023 navýšena pouze o 4,8%. Vzhledem k aktuální výši inflace dochází fakticky k 10% snížení reálné ceny za tepelnou energii. Nová cena na nejvyšší úrovni je stanovena na 627,20 Kč/GJ včetně DPH. Celkové měsíční výdaje za teplo a teplou vodu se díky tomu pro běžnou domácnost nezvýší více než o cca 60 Kč za měsíc. 

Rozhodnutím skupiny EPH (Energetický a průmyslový holding), do níž EOP společně s dalšími teplárnami a provozovateli centrálních soustav zásobování teplem patří, bylo stanoveno jednotné navýšení cen, a to pouze v těchto nízkých řádech. Jedná se o vstřícný krok a podporu domácností a zákazníků napojených na dálkové vytápění v době energetické krize a všeobecného zdražování ve všech segmentech běžného života.

Výdaje za energie jsou v dnešní době pro mnohé rodiny klíčové a zásadně ovlivňují životní úroveň. Vítáme proto rozhodnutí EPH využít výhod společné výroby elektřiny a tepla k zajištění cenově dostupných dodávek tepla v aktuální situaci na trhu s energiemi. Naši zákazníci napojeni na systém centrálního zásobování, tak budou ochráněni před dopady energetické krize," říká Karel Čipera, ředitel společnosti EOP Distribuce, a.s., která zajišťuje dodávky tepla do jednotlivých lokalit.

K poklesu reálné ceny dochází i navzdory tomu, že veškeré vstupní a provozní náklady významně vzrostly, např. cena hnědého uhlí od Severočeských dolů přibližně o 200 procent, a v příštím roce si  Elektrárny Opatovice, oproti minulým rokům, nebudou moci nárokovat příspěvek KVET (vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny), který také tvořil nezanedbatelnou příjmovou část provozního rozpočtu. 

„Jsme rádi, že i přesto cena za teplo z našeho zdroje zůstává mezi nejnižšími v ČR a rozumné nastavení cen pomáhá odběratele tepla z našeho zdroje ochránit před prudkými cenovými výkyvy," uvádí Romana Zadrobílková, výkonná ředitelka Elektráren Opatovice. Původním cílem skupiny EPH byl nulový nárůst cen, jehož podmínkou bylo, aby Evropská komise akceptovala českou legislativu, která měla po omezené období zmírnit vliv povolenek na teplárenství. „Bohužel tato notifikace zatím neproběhla. Ale v případě jejího schválení je náš akcionář připraven tento pozitivní vliv do cen tepla promítnout," dodává Zadrobílková.


Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP)hlavní činností společnosti je výroba tepelné a elektrické energie.  EOP provozuje elektrárnu s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla  o celkovém tepelném výkonu 698 MW. O dodávky a prodej tepla z EOP se stará společnost EOP Distribuce, a.s. (DTO), jež zásobuje teplem 63 tisíc domácností a mnoho dalších významných průmyslových, podnikatelských či veřejnoprávních subjektů. Soustavu zásobování teplem tvoří přibližně 319 km tepelných sítí, v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim. 

Vlastníkem EOP i DTO je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH).

Autor: Hana Počtová
Zdroj a foto: Elektrárny Opatovice, a.s.