Revoluce v mapování má od roku 2024 ulehčit práci lidem i úřadům

KRAJ – Pod nenápadnou zkratkou DTM – digitálně technická mapa – se skrývá největší revoluce, kterou obory zeměměřičství a územního plánování zažijí od doby Marie Terezie a jejích katastrálních map. Díky komplexnímu datovému mixu budou moci stavebníci, občané i úřady snadno pracovat s detailními, aktuálními mapovými podklady ve vysokém rozlišení, které vznikají díky přesnému leteckému snímkování, prostorovému sběru dat a dalším moderním technologiím. Digitální technická mapa by měla fungovat nejpozději od roku 2024. Pardubický kraj je průkopníkem v samotné tvorbě a také lídrem v kvantitě i kvalitě dat.

S postupem sběru, vyhodnocování a finalizací dat se zástupci Pardubického kraje seznámili společně s kolegy z dalších samospráv v říjnu na odborném semináři, na který navázala i prezentace používaných technologií. „Je to skutečná věda, ať se jedná o kalibraci měřicích zařízení, samotný sběr dat z letadel či speciálních vozidel a hlavně vyhodnocování snímků. Mixováním všech dat dohromady získáme veřejně přístupnou mapu ve vysokém rozlišení, v níž budou zakreslené všechny silnice, budovy, inženýrské sítě a další důležité informace pro rozvoj obcí, stavební řízení a další procesy. Oproti stávajícím mapám to bude velký posun vpřed v digitalizaci a elektronizaci státní správy. Pardubický kraj je prvním v republice, který má 100 % území pokryté daty základní prostorové situace a na sběru dalších pracujeme. Termín dodání všech podkladů je červen příštího roku," vysvětluje krajský radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Základní rozlišení veřejně přístupných map bude zhruba třikrát detailnější, ze stávajících 12,5 centimetrů na pixel budou nové datové sady v rozlišení 5 centimetrů na pixel. Pardubický kraj tak bude mít přes 150 terabytů (TB) prostorových dat s detailním popisem území. „V této chvíli je předáno zhruba 100 TB prostorových dat, v kresbě základní povrchové situace je již předáno území 8 obcí s rozšířenou působností z celkových 15 v našem regionu," dodává Martin Šára, vedoucí Úseku digitální technické mapy Krajského úřadu Pardubického kraje.

Digitální technické mapy jsou jedním ze základních kamenů digitalizace stavebního řízení, jejich zavedením dojde k významnému zlepšení v oblasti využívání podrobných informací o dopravní a technické infrastruktuře a dalších stavebních a technických objektech a zařízeních. Tvorba mapových podkladů byla krajům uložena novelou zákona o zeměměřictví. Projekt je náročný nejenom časově, ale i technicky. Za kompletní dodání podkladů Pardubický kraj smluvním partnerům zaplatí přes 237 milionů korun, 196 milionů si však zajistí z dotace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášeného ministerstvem průmyslu a obchodu.

Po spuštění DTM budou některá geodetická data dále aktualizovat jednotlivé obce i správci sítí. „Dotkne se to i dalších subjektů, zejména obcí a dalších vlastníků technické infrastruktury. Proto pro jejich zástupce již rok připravujeme semináře a budeme v tom pokračovat i nadále, protože po komunálních volbách došlo na některých radnicích k personálním změnám, tak aby i nové vedení mělo dostatek času na přípravu. Stejně tak kolegové z krajského oddělení digitálně technické mapy rádi pomohou všem, kteří mají k této problematice dotazy. DTM jsou velkou výzvou, ale až budou fungovat, tak významně ulehčí práci lidem, firmám i samosprávám. Je to jednoznačně krok vpřed," uvedl Ladislav Valtr.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj