Restaurátoři Univerzity Pardubice zachránili vzácnou mozaiku

Liberec / Pardubice – Experti z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se podíleli na obnově ceněné mozaiky z období socialistického realismu v Liberci. Mozaika zobrazující studentku a studenta s atributy technických oborů čněla nad vstupem do bývalého internátu, který je nyní součástí Technické univerzity v Liberci. Kvůli rekonstrukci objektu i práci na její obnově ji restaurátoři před třemi lety museli ze zdi sejmout.

„Mozaiku jsme nejprve překryli ochranným přelepem a následně za ní vybourali zeď. Jedině tak bylo možné dosáhnout bezpečného transportu. Poté jsme betonový panel, který mozaiku nese, ztenčili z důvodu snadnější manipulace a transportu," popisuje proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. z Ateliéru restaurování nástěnné malby, sgrafita a mozaiky.

Mozaika včetně vybouraného panelu o tloušťce šest centimetrů totiž původně vážila 150 kilogramů. Podklad restaurátoři nahradili jinými materiály, které mají dostatečnou pevnost, ale jsou mnohem lehčí. „Při transportu a ztenčování lože se uvolnily některé z mozaikových kostek. Museli jsme je opět uchytit a upravit částečně spáry. Retuší prošlo i část kostek nově doplněného skleněného materiálu," dodal Jan Vojtěchovský, který skupinu restaurátorů složenou ze studentů i pedagogů vedl.

Mozaika hlásící se k období socialistického realismu je památkáři ceněná. Na své původní místo v moderně zrekonstruované budově Technické univerzity v Liberci se ale nevrátí. „Restaurovaná mozaika je jedním z mála existujících dokladů inovativní technologie prefabrikované mozaiky 50. let, která byla vyvinuta v národním podniku Železnobrodské sklo. Proto budeme usilovat o její umístění v instituci, kde by si ji mohla prohlédnout veřejnost," dodal restaurátor Jan Vojtěchovský.

Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se podíleli na obnově ceněné mozaiky z období socialistického realismu v Liberci.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se záchranou kamene a vzácných mozaik zabývá dlouhodobě. Například před dvěma lety její odborníci obnovili kamennou mozaiku malíře Martina Sladkého na památníku v Praze, kterou poničili vandalové. Aktuálně připravila pro zájemce také seminář a workshop s názvem Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene. Během dvou dnů budou její experti hovořit o technikách, používaných technologiích a materiálech, a také o nastavení restaurátorských postupů a přístupů. Workshop plánují akademici v termínu 28. – 29. dubna 2022 přímo na Fakultě restaurování v Litomyšli.

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice