Ředitelkou krajské galerie bude od ledna Klára Zářecká…

Pardubice – Rada Pardubického kraje schválila do funkce ředitelky Východočeské galerie v Pardubicích vítězku výběrového řízení Kláru Zářeckou. Ta se ujme funkce od začátku příštího roku a jejím úkolem bude zahájit novou etapu činnosti galerie v Automatických mlýnech.

„Pro Východočeskou galerii, která si v roce 2023 připomene 70 let od svého založení, bude přestěhování do Automatických mlýnů asi nejvýraznějším impulzem v její historii. Je správné, že ji tímto obdobím provede osoba, která ji bude řídit s perspektivou minimálně 5-10 let ve zcela nových podmínkách," uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Výběrová komise vybrala Kláru Zářeckou jednomyslně z celkem šesti kandidátů. „Přál bych nové paní ředitelce, aby svoji misi zvládla po organizační i umělecké stránce a dobré jméno krajské galerie posunula v gočárovských interiérech i exteriérech ještě dále," dodal Roman Línek.

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D. (*1977) je historička umění, zkušená kurátorka a galerijní pedagožka. Deset let působí jako odborná asistentka a vedoucí oddělení výtvarné výchovy a tvorby oborového studia Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vystudovala VŠ pedagogickou v Hradci Králové a obecnou teorii a dějiny umění a kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byla kurátorkou výstav a galerijní pedagožkou v Galerii moderního umění v Hradci Králové a také kurátorkou jedné výstavy ve Východočeské galerii v Pardubicích a má za sebou bohatou publikační činnost.

„Mým cílem je otevřít galerii co nejširšímu spektru návštěvníků a posílit její vnímání jako společensky přínosné instituce. To může zajistit kvalitní motivovaný tým odborníků, který bude mít jasno o dlouhodobé výstavní koncepci. Do ní by se jednou ročně mohli prostřednictvím soutěží zapojovat i studenti doktorských oborů dějin umění či externí kurátoři. Jedním z dalších pilířů udržitelného rozvoje galerie musí být edukační činnost, a to nejen pro děti. Ráda bych rozšířila výtvarné ateliéry a rozvíjela i online edukaci," řekla nová ředitelka Klára Zářecká.

Zdroj a foto: Pardubický kraj