Ředitelé škol a školských zařízení jednali s vedením kraje na Seči

Chrudimsko – Přestože je Pardubický kraj zřizovatelem středních škol, dětských domovů a dalších školských organizací, pravidelně zve na porady ředitelů i školy, které zřizují obce či jsou soukromé – tedy školy mateřské, základní, střediska volného času nebo základní umělecké školy. V uplynulých týdnech vedení kraje a jednotlivých škol jednalo na Seči, kde je čekal nabitý program.

Kromě vystoupení zástupců Pardubického kraje měli v programu své místo i odborníci z IT, sociální oblasti nebo Česká školní inspekce. „Snažili jsme se vedení škol představit i aktivity, které podnikáme k propagaci šikovných lidí ve školství. Jsou to ankety a ocenění, které pořádáme pro nadané studenty z našich škol nebo příkladné pedagogy, které mohou být inspirací pro ostatní, a to Mladý talent Pardubického kraje a Učitel Pardubického kraje. Každopádně základ těchto porad je i příležitostí pro metodická doporučení a návody, jak lépe zvládat nelehkou roli ředitele školy. Osobně mám velký respekt k ředitelkám a ředitelům, kteří musí nelehkou agendu a stále se zvyšující administrativní nároky zvládat. Akcí tohoto typu se jim snažíme jejich roli co nejvíce usnadnit. A v neposlední řadě jsem velmi rád za otevřenou zpětnou vazbu směrem k nám, aby v budoucnu servis pro školy byl ještě lepší," uzavřel Josef Kozel, radní pro oblast školství Pardubického kraje.

Porady ředitelů středních škol se zúčastnil také hejtman Martin Netolický. Ten ředitele seznámil především s přípravou krajského rozpočtu ve vazbě na oblast školství. „Při sestavování rozpočtu jsme samozřejmě museli zohlednit nárůst cen energií, avšak nechtěli jsme, aby byla dotčena investiční stránka. Proto se snažíme ředitele motivovat k hledání vnitřních úspor," řekl hejtman Martin Netolický, který hovořil také o čerpání evropských fondů na školské projekty. „Dobrou zprávou je, že se nám s vysokou pravděpodobností podaří získat dotaci na vybudování ateliérů Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí v areálu bývalé Perly. To by nám umožnilo uvolnit prostředky na další projekty. Zároveň detailně posuzujeme výhodnost jednotlivých projektů na energeticky úsporná opatření, jelikož se nám stává, že v některých případech jsou velmi nízké uznatelné výdaje projektu a je lepší potřebná opatření hradit z vlastních zdrojů bez řady nadstavbových opatření, která jsou požadována poskytovatelem dotace," vysvětlil hejtman.

Autor: Bc. Denisa Píšová
Zdroj a foto: Pardubický kraj