Radní chtějí garantovat stabilní financování programů podpory města

Pardubice – Rada města Pardubic navrhne zastupitelům schválit dvouletou fixaci výše prostředků města pro osm programů podpory z rozpočtu města. V roce 2023 tak má být na Programy podpory v sociální a zdravotní oblasti, sportu, kultury, cestovního ruchu, volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit, bezbariérovosti, ekologické výchovy a osvěty, prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti v rozpočtu města vyčleněno celkem 84 milionů 707 tisíc korun. Stejná částka má být rezervována i v rozpočtu města na rok 2024.

„Navržená fixace programů podpory z rozpočtu města na roky 2023 a 2024 má za cíl v této těžké době, kdy i město čelí nárůstu cen energií a vysoké inflaci, garantovat potenciálním žadatelům z nejrůznějších oblastí na území města stabilní financování programů podpory na nejbližší dva roky, což znamená dvouletou předvídatelnost možné podpory z rozpočtu města," řekl první náměstek primátora zodpovědný za rozpočet, školství, sport, sociální politiku a zdravotnictví města Jakub Rychtecký s tím, že město si ve složité době nárůstu cen energií nemůže dovolit zvyšovat mandatorní výdaje rozpočtu města, neboť chce udržet proinvestiční rozpočet města.

 „Na straně druhé je třeba připomenout, že město na rozdíl od jiných municipalit, ani v době covidu-19 nebo letošním roce jako stát nepřistoupilo k žádnému zásadnímu omezování financování dotačních programů. Nemůžeme však v nejbližších dvou letech zvyšovat mandatorní výdaje na programy podpory," dodal náměstek Rychtecký s tím, že výchozím základem pro stanovení fixace na další dva roky je stav financování programů v zastropované výši skutečnosti roku 2022.

Rezervy nevyčerpaných prostředků se nebudou stejně jako v posledních letech vracet zpět do jednotlivých programů podpory. „Výjimkou bude Program podpory v sociální a zdravotní oblasti, kde bude možné zůstatek i z roku 2022, ale i další let zapojovat do aktuálního rozpočtu města. Důvodem tohoto opatření je udržení a nezbytný rozvoj sítě sociálních a souvisejících zdravotních služeb na území města v souladu se schváleným a platným Komunitním plánem," uzavřel Rychtecký.

Autor: Nataša Hradní
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubic